Merched Cymru'n barod am Lloegr

  • Cyhoeddwyd
Jess Fishlock

Mae merched Cymru'n paratoi i wynebu Lloegr heno mewn gêm all benderfynu pa dîm fydd yn gorffen ar frig y grŵp.

Lloegr sy'n arwain y grŵp ar hyn o bryd gyda bwlch cyfforddus o bum pwynt o flaen y Cymry.

Yn ôl capten Cymru Jess Fishlock, 27, ceisio sicrhau'r ail safle yw'r flaenoriaeth.

"Rwy'n meddwl ei bod hi'n ddiogel dweud fod y safle cyntaf wedi mynd," meddai Fishlock.

"Y bwriad i ni yw gorffen yn ail a drwy hynny gyrraedd y gemau ail gyfle.

"'Dy ni'n mynd fewn i'r gêm yma yn gwybod os ydyn ni'n cael rhyw fath o ganlyniad, pwynt efallai, mae hynny yn rhoi hwb anferth i'n cyfle i gyrraedd y gemau ail gyfle.

"Does dim angen i ni fynd allan ac ennill, mi fyddai'n wych petai ni, ond nid dyna sydd ei angen arnom o anghenraid."

Mae'r ffaith bod Lloegr wedi ennill pob un o'u wyth gêm hyd yn hyn gan adael dim ond un gôl i mewn yn rhoi syniad o faint yr her sy'n wynebu Cymru.

Gyda'r Iwcraen driphwynt tu ôl i Gymru gyda dim ond dwy gêm ar ôl, mi fyddai pwynt heno yn sicrhau bod gobeithion Cymru o orffen yn ail yn aros eu dwylo nhw.

Mae saith grŵp Ewropeaidd i gyd, a bydd y pedwar tîm sy'n gorffen yn ail gyda'r record gorau'n chwarae'n erbyn ei gilydd er mwyn hawlio'u lle yng Nghanada yn 2015.

Mi fydd y gêm yn dechrau am 19:05 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, gyda darllediadau byw ar BBC 3, Radio Cymru a Radio Wales.