Llys Apêl i adolygu dedfryd Michael Pearce

  • Cyhoeddwyd
Michael Pearce

Mi fydd dedfryd y dyn gafwyd yn euog o ladd Alfie Sullock yn cael ei adolygu gan y Llys Apêl oherwydd bod pryderon nad yw naw mlynedd ddigon llym.

Fe gafodd Michael Pearce, 33, ei garcharu am ddynladdiad ym mis Gorffennaf wedi i Alfie Sullock, oedd yn chwe wythnos oed, farw tra dan ei ofal.

Mae'r Cyfreithiwr Cyffredinol Robert Buckland AS wedi cyfeirio'r achos i'r Llys Apêl ac mae disgwyl i'r mater gael ei drafod ym mis Hydref.

Roedd Pearce wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ac fe'i cafwyd yn euog o'r cyhuddiad llai difrifol o ddynladdiad yn dilyn bron i 36 awr o drafodaeth ymysg y rheithgor.

'Ddim digon'

Roedd Pearce wedi dod yn ffrindiau gyda mam Alfie, Donna Sullock, pan oedd hi chwe mis yn feichiog.

Daethon yn gariadon ac fe adawodd Ms Sullock y babi yng ngofal Pearce iddi gael mynd allan am y tro cyntaf ers ei eni, a hynny ym mis Awst 2013.

Cafodd y babi ei gludo ar frys i'r ysbyty gan barafeddygon oriau'n ddiweddarach a bu farw'r babi bedwar diwrnod wedyn.

Yn dilyn yr achos, dywedodd Ms Sullock: "Rydym yn fodlon y bydd yn mynd i'r carchar am yr hyn wnaeth o, ond fydd unrhyw ddedfryd y bydd yn ei gael ddim yn ddigon am gymryd bywyd Alfie oddi wrtho ni."