Jasmine Lapsley: Ymchwiliad i'r ymateb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jasmine ei hedfan i'r ysbyty ond doedd dim modd achub ei bywyd

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn cynnal ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth ymateb i achos merch chwech oed fu farw tra ar ei gwyliau ym Morfa Nefyn.

Fe gyrhaeddodd yr ymateb cyntaf wedi 16 munud i'r alwad am gymorth gael ei gwneud, sy'n ddwbl y targed o 8 munud.

Yn gynharach ddydd Iau fe gafodd y ferch ei henwi fel Jasmine Lapsley. Does dim manylion eto ynglŷn ag o le'r oedd hi'n dod ond doedd hi ddim yn lleol i'r ardal.

Y gred yw ei bod hi wedi tagu i farwolaeth.

'Trasig'

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn trin digwyddiadau fel y rhain yn ddifrifol iawn ac mi fyddwn yn edrych ar yr amgylchiadau i sicrhau fod gennym ddealltwriaeth lawn o be ddigwyddodd.

"Yr hyn allwn ni gadarnhau ar y pwynt yma yw ein bod wedi derbyn galwad am oddeutu 20:30 ddydd Iau i argyfwng meddygol ym Morfa Nefyn, gafodd ei asesu a'i gategoreiddio fel un ddifrifol a bod bywyd yn y fantol.

"Cafodd ein adnoddau agosaf, dau ymatebwr cyntaf cymunedol a dau ambiwlans frys, eu gyrru ar unwaith.

"Yna fe yrron ni hofrennydd yr Awyrlu Brenhinol a pharafeddyg mewn cerbyd ymateb cyflym i gynnig cefnogaeth.

"Wrth ddisgwyl i gymorth gyrraedd fe wnaeth aelod o'r tîm gwasanaethau gofal cleifion roi CPR i'r ferch fach ac fe gafodd hi ei hedfan wedyn i Ysbyty Gwynedd lle, yn drasig, bu hi farw."

Nid yw Heddlu'r Gogledd yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Mae crwner y gogledd Dewi Pritchard-Jones wedi dechrau ymchwiliad i'r farwolaeth.

Straeon perthnasol