Jasmine Lapsley: Ymchwiliad i'r ymateb

Hofrennydd yr Awyrlu Image copyright BBC elvis
Image caption Cafodd Jasmine ei hedfan i'r ysbyty ond doedd dim modd achub ei bywyd

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans yn cynnal ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth ymateb i achos merch chwech oed fu farw tra ar ei gwyliau ym Morfa Nefyn.

Fe gyrhaeddodd yr ymateb cyntaf wedi 16 munud i'r alwad am gymorth gael ei gwneud, sy'n ddwbl y targed o 8 munud.

Yn gynharach ddydd Iau fe gafodd y ferch ei henwi fel Jasmine Lapsley. Does dim manylion eto ynglŷn ag o le'r oedd hi'n dod ond doedd hi ddim yn lleol i'r ardal.

Y gred yw ei bod hi wedi tagu i farwolaeth.

'Trasig'

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn trin digwyddiadau fel y rhain yn ddifrifol iawn ac mi fyddwn yn edrych ar yr amgylchiadau i sicrhau fod gennym ddealltwriaeth lawn o be ddigwyddodd.

"Yr hyn allwn ni gadarnhau ar y pwynt yma yw ein bod wedi derbyn galwad am oddeutu 20:30 ddydd Iau i argyfwng meddygol ym Morfa Nefyn, gafodd ei asesu a'i gategoreiddio fel un ddifrifol a bod bywyd yn y fantol.

"Cafodd ein adnoddau agosaf, dau ymatebwr cyntaf cymunedol a dau ambiwlans frys, eu gyrru ar unwaith.

"Yna fe yrron ni hofrennydd yr Awyrlu Brenhinol a pharafeddyg mewn cerbyd ymateb cyflym i gynnig cefnogaeth.

"Wrth ddisgwyl i gymorth gyrraedd fe wnaeth aelod o'r tîm gwasanaethau gofal cleifion roi CPR i'r ferch fach ac fe gafodd hi ei hedfan wedyn i Ysbyty Gwynedd lle, yn drasig, bu hi farw."

Nid yw Heddlu'r Gogledd yn trin y farwolaeth fel un amheus.

Mae crwner y gogledd Dewi Pritchard-Jones wedi dechrau ymchwiliad i'r farwolaeth.

Straeon perthnasol