Carcharu dyn o Fochdre am yrru'n beryglus

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Mae gyrrwr car achosodd anafiadau difrifol mewn damwain oherwydd "eiliad o wallgofrwydd" wedi ei garcharu am 27 mis.

Plediodd Llion Meredydd, 48 oed, o Lys Cystennin, Mochdre, Bae Colwyn, yn euog i achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus ar 3 Rhagfyr yn Nyffryn Conwy.

Buodd ei gar, 'Ford Mondeo', mewn gwrthdrawiad â char 'Mini' ar yr A470 rhwng Glan Conwy a Thal-y-cafn.

Dywedodd y Barnwr, Niclas Parry, wrth Meredydd yn Llys y Goron Caernarfon: "Mae'n fater o lwc ryfeddol na chafodd neb eu lladd. Mae eich gweithredoedd anghyfrifol wedi arwain at anafiadau sy'n newid bywydau. "

Dywedodd yr erlynydd David Mainstone fod:

"Un gyrrwr mewn Mini yn gyrru i gyfeiriad Glan Conwy ac roedd tair fan yn mynd i gyfeiriad Tal-y-cafn. Roedd y diffynnydd wedi bod yn gyrru tu ôl iddynt, ac eisoes wedi pasio dau ohonynt pan benderfynodd dynnu allan ar dro ac o ganlyniad i'r gwrthdrawiad cafodd y ddau gerbyd eu taflu i'r awyr."

Anafiadau difrifol iawn

"Cafodd y ddau ddyn anafiadau difrifol iawn" meddai.

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr amddiffyn, Siôn ap Mihangel, fod Meredydd yn ddyn teulu gyda babi a'i fod mewn cyflogaeth.

"Roedd yn eiliad o wallgofrwydd" meddai ac mae'n "teimlo cywilydd ac edifeirwch."

Yn ogystal â'r ddedfryd, cafodd Meredydd ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd gyda phrawf estynedig ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.