Pallial: Cyhuddo dau arall

  • Cyhoeddwyd
NCA
Disgrifiad o’r llun,
Yr NCA sy'n arwain yr ymchwiliad

Mae dau ddyn arall wedi eu cyhuddo'n swyddogol, yn rhan o ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru.

Fe fydd Kelvin Horriban, 62 a Keith Evans, 70 yn ymddangos gerbron ynadon Yr Wyddgrug ar Hydref 9, wedi eu cyhuddo o droseddau creulondeb plant rhwng 1978 a 1981.

Yn ogystal, mae Mr Horriban yn wynebu cyhuddiad ychwanegol o ymosod.

Bellach mae 21 o bobl wedi cael eu harestio neu eu holi dan rybudd gan swyddogion yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA), sydd yn arwain yr ymchwiliad.

O'r rhain mae 11 wedi cael eu cyhuddo gyda'r gweddill ar fechnïaeth.

Hyd at Awst 21 roedd 283 o bobl wedi cysylltu â'r asiantaeth i adrodd honiadau.