Staff Amgueddfa Cymru yn streicio

  • Cyhoeddwyd
Amgueddfa Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd yr Amgueddfa Genedlaethol ar agor ond gall rhai gwasanaethau gael eu heffeithio

Mae rhai o staff Amgueddfa Cymru yn streicio heddiw dros newidiadau i daliadau ychwanegol i staff sy'n gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

Yn ôl yr undeb sy'n cynrychioli'r gweithwyr, y PCS, mi fyddai'r newidiadau yn golygu bod rhai o'r staff ar y cyflogau isaf yn derbyn lleihad "sylweddol" i'w cyflog.

Yn ogystal, maen nhw'n dweud y byddai'r staff yma yn colli'r elfen o'r taliadau sy'n cyfrannu at eu pensiynau.

Mae Amgueddfa Cymru wedi datgan eu siom gyda'r penderfyniad i streicio tra mae trafodaethau'n parhau.

'Siomedig iawn'

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Rydym wedi bod, ac yn parhau i fod yn ymgynghori gyda staff, yr undebau llafur a phartneriaid eraill mewn cysylltiad â'r lwfansau.

"Ar gais yr undebau llafur, mae penderfyniadau terfynol wedi cael eu gohirio tan i adolygiadau eraill gael eu gorffen.

"Rydym felly yn naturiol yn siomedig iawn gyda'r gweithredu sydd wedi ei gynllunio ac yn ymddiheuro i'n hymwelwyr am unrhyw anghyfleustra sydd wedi cael ei achosi."

Mi fydd yr Amgueddfa Genedlaethol ar agor rhwng 10:00 - 17:00 ond mae posibilrwydd y bydd peth aflonyddwch i wasanaethau yno.

Mae'r un peth yn wir am Amgueddfa Sain Ffagan ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mi fydd Amgueddfa Lechi Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru a Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn cau am 13:00 ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Ni fydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn cael ei heffeithio.