Pryder am lefelau staffio ambiwlans

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans
Disgrifiad o’r llun,
Mae achosion difrifol angen parafeddyg i gyrraedd cyn gynted â phosib, yn ôl Ms Roberts

Mae cynghorydd o Forfa Nefyn wedi dweud bod angen mwy o staff ambiwlans mewn ardaloedd gwledig, yn dilyn marwolaeth merch chwech oed.

Roedd Jasmine Lapsley ar ei gwyliau yn y pentref pan aeth i drafferthion ddydd Mawrth.

Fe gymrodd y Gwasanaeth Ambiwlans 16 munud i'w chyrraedd, sy'n ddwbl y targed cenedlaethol o wyth munud.

Nid oedd modd achub y ferch a bu farw yn ddiweddarach yn Ysbyty Gwynedd, wedi iddi gael ei hedfan yno mewn hofrennydd.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans eisoes wedi dweud eu bod nhw'n cynnal ymchwiliad i'r ffordd y gwnaethon nhw ymateb i'r alwad frys.

'Angen parafeddyg'

Dywedodd cynghorydd Morfa Nefyn Liz Saville Roberts: "Fy mhryder mawr i ydi'r lefelau staffio sydd gennym ni ar gyfer ardaloedd gwledig.

"Dyw'r ymatebwyr cyntaf [gwirfoddolwyr lleol wedi'u hyfforddi], gyda'r math yma o ddamwain, ddim yn mynd i allu gwneud dim byd... maen nhw angen parafeddyg.

"Mae angen i ni gael gwybod yn iawn sut fath o wasanaeth sy'n cael ei gynnig mewn ardaloedd gwledig."

Mae Ms Roberts yn wleidydd Plaid Cymru sydd wedi ei dewis fel eu hymgeisydd ar gyfer sedd Meirionnydd Nant Conwy yn etholiad San Steffan yn 2015.