Tymor newydd: Dechrau perffaith i Aber

  • Cyhoeddwyd
Cynghrair Cymru

Derwyddon Cefn 0 - 5 Aberystwyth

Roedd hwn yn ddechrau pum seren i dymor newydd Aberystwyth wrth iddyn nhw geisio adeiladu ar y cynnydd wnaethon nhw ddangos y flwyddyn ddiwethaf. Er i'r Derwyddon ddechrau'n ddisglair, roedd Aber yn edrych yn beryglus o'r cychwyn cyntaf, gyda Mark Jones yn profi'r gôl-geidwad yn gynnar.

Mater o amser oedd hi tan gôl gyntaf Aber, a Chris Venables aeth a hi ar ôl wyth munud gyda pheniad o'r postyn cefn. Daeth yr ail doc cyn yr hanner awr - trychineb i'r Derwyddon wrth iddyn nhw roi cic o'r smotyn i ffwrdd a gweld Adam Hesp yn cael ei hel o'r cae. 0-2, Venables eto.

Roedd hi'n draffig un ffordd wedi hynny ac wedi'r hanner amser daeth trydedd Venables gyda pheniad tebyg iawn i'r gyntaf. Dri munud yn ddiweddarach sgoriodd Luke Sherbon gôl wych iawn - ni fyddai neb a'i gwelodd yn synnu pe bai hi'n ennill gôl y tymor.

Daeth pedwaredd Venables ar ôl 77 munud er mwyn rhoi coron ar berfformiad Aber a syniad go dda i'r Derwyddon o'r her sy'n eu wynebu yn eu tymor cyntaf yn ôl yn yr Uwch Gynghrair.

Y Seintiau Newydd 2 - 0 Dinas Bangor

TNS yw'r ffefrynnau i ennill y gynghrair wrth iddyn nhw geisio efelychu camp y Barri o'i hennill bedair gwaith yn olynol, ac fe gafon nhw ddechrau llachar yn erbyn Bangor.

Roedd hi'n gêm galed, agos am gyfnod cyn i Greg Draper sgorio gydag ergyd syml wedi 27 munud. Fe suddodd calonnau'r Dinasyddion wrth weld Sam Hart yn cael ei anfon o'r cae cyn yr hanner amser am wthio'r llumanwr, yn fuan wedi iddyn nhw ddod yn agos gyda chic rydd.

Doedd dim ffordd yn ôl iddyn nhw wedyn a allan nhw ond gwylio wrth i Sam Finley ychwanegu'r ail i'r Seintiau wedi 67 munud.

Prestatyn 3 - 2 Gap Cei Cona

Prestatyn aeth a hi mewn gêm agos a chyffrous yn y gogledd. Dechreuodd y ddau dîm yn dda gyda chyfleoedd y ddwy ochr, ond Cei Cona gafodd y gôl gyntaf diolch i ergyd wych Gary O'Toole dair munud cyn yr hanner awr.

Gwnaeth Jack Lewis hi'n gyfartal bum munud yn ddiweddarach ac fel yna yr arhosodd hi tan yr hanner amser.

Dwy gôl gyflym arall wedyn - Luke Holden yn rhoi'r ymwelwyr yn ôl ar y blaen cyn i Michael Parker daro'n ôl o fewn dim.

A gydag ergyd ola'r gêm fe dorrodd Andy Parkinson galonnau cefnogwyr Cei Cona. Bydd Prestatyn yn falch iawn o fod wedi dod oddi yma gyda'r triphwynt ond bydd chwaraewyr Cei Cona'n cicio'u hunain ar y bws gartref am fethu sicrhau pwynt.