Toriadau i gronfa caledi myfyrwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r undeb yn rhybuddio y bydd hyn yn poeni llawer o fyfyrwyr

Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr "mewn sioc" wedi i lywodraeth Cymru roi'r gorau i roi nawdd i gronfa sy'n gymorth i fyfyrwyr mewn trafferth ariannol.

Roedd £2.1 miliwn yn cael ei roi i'r cronfeydd bob blwyddyn.

Nawr, mae'r llywodraeth yn dweud y gall prifysgolion ariannu'r gwasanaeth eu hunain oherwydd y cynnydd mewn ffïoedd dysgu.

Yn ôl Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, roedd y nawdd yn "hanfodol".

Er hyn, mae 'na beth arian yn parhau i fod ar gael, ac mae BBC Cymru'n deall fod rhai prifysgolion yn dechrau eu cronfeydd eu hunain.

£400

Ar gyfartaledd, mae myfyrwyr sy'n llwyddo i gael cymorth gan y gronfa yn derbyn oddeutu £400.

Mae'r undeb yn dweud fod y nawdd yn "hanfodol" i alluogi nifer o fyfyrwyr i barhau â'u haddysg.

Meddai llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru, Bethan Button:

"Dw i wir mewn sioc fod ein llywodraeth ni yng Nghymru wedi cymryd dalen o lyfr San Steffan a chael gwared ar gronfeydd caledi addysg uwch.

"Fe fydd y penderfyniad i gyhoeddi hyn wythnosau cyn dechrau'r flwyddyn academaidd yn achosi pryder i nifer o fyfyrwyr sy'n dibynnu ar y nawdd.

"Yn ogystal, does gan brifysgolion ddim amser i ddod o hyd i ffordd arall i lenwi'r bwlch."

'Penderfyniadau heriol'

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru fod rhaid i weinidogion wneud penderfyniadau heriol, ond y byddai nawdd yn parhau i fod ar gael yn y sector addysg bellach.

Ychwanegodd y bydd incwm prifysgolion wedi cynyddu bron i £200 miliwn erbyn 2016, drwy ffïoedd dysgu uwch, a recriwtio rhagor o fyfyrwyr o dramor.

Mae gweinidogion yn credu y gall prifysgolion "ddefnyddio eu cronfa eu hunain i helpu eu myfyrwyr sy'n wynebu trafferthion ariannol", meddai'r llefarydd.