Cludo morwr i'r ysbyty mewn hofrennydd

  • Cyhoeddwyd

Wedi iddo fynd i drafferthion yn y môr ger Ynys Môn, mae dyn wedi ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd.

Fe gafodd bad achub Biwmares ei alw toc cyn un b'nawn Sadwrn.

Fe gafodd y cwch motor cruiser ei arwain tuag at pier Biwmares gyda chymorth Gwylwyr y Glannau Penmon.

Daeth hofrennydd yr Awyrlu o'r Fali i gludo'r dyn 58 oed i Ysbyty Gwynedd.

Mae adroddiadau fod ganddo anafiadau i'w asgwrn cefn.