Nwy Nantyglo: 'Petrus obeithiol'

  • Cyhoeddwyd
Pwmpio'r dŵr o'r beipen nwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae mwy na 100,000 litr o ddŵr wedi cael ei bwmpio o'r beipen nwy

Mae cwmni ynni wedi dechrau ailgysylltu cyflenwadau nwy, wedi i ddŵr lifo i beipen gan effeithio ar 750 o gartrefi yn Nantyglo, Blaenau Gwent.

Fe ddywedodd cwmni Wales and West fod peirianwyr wedi dechrau ailgysylltu oddeutu 150 o dai yn y pentref.

Yn ôl llefarydd, mae nhw'n "betrus obeithiol" y bydd yr holl gartrefi sydd wedi eu heffeithio yn derbyn nwy eto o fewn 28 i 48 awr.

Mae peirianwyr wedi bod yn gweithio i bwmpio'r dŵr o'r beipen, wedi i bibell ddŵr ffrwydro ac achosi'r broblem.

Ond mae'r cwmni'n dweud y bydd y gwaith yn cymryd peth amser gan ei bod hi'n "broses gymhleth".

Gwresogyddion a bwyd poeth

Mae mwy na 100,000 litr o ddŵr wedi cael ei bwmpio o'r beipen nwy, ac mae'r gwaith yn parhau.

Mae cyfleusterau ymolchi wedi eu darparu, ac mae cwsmeriaid bregus wedi derbyn gwresogyddion a phlatiau o fwyd poeth.

Sefydliad cartrefi cymunedol sy'n gyfrifol am 250 o'r tai sydd wedi eu heffeithio.

Yn ôl Tai Calon, mae nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu.

"Yn amlwg, 'dy ni'n targedu'r rhai mwya' bregus - y pobl gaiff eu heffeithio waethaf gan y tywydd oer - ond 'dy ni'n parhau i siarad gyda thenantiaid yn gyson," meddai Bill Perch o'r sefydliad.