Damwain Pen-y-bont: Heddlu'n ymchwilio

  • Cyhoeddwyd

Wedi i ddyn gael ei daro gan gar ym Mhen-y-bont ar Ogwr fore Sadwrn, mae Heddlu'r De'n ymchwilio.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ger gorsaf fws y dre' ar yr A4061.

Fe gafodd y dyn - oedd yn croesi'r ffordd - ei daro gan gar Volkswagen Golf gwyn.

Mae ganddo anafiadau difrifol, ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd gan yr ambiwlans awyr, lle mae'n parhau i dderbyn triniaeth.

Bu'r ffordd ynghau am rai oriau wrth i'r heddlu ymchwilio.

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod 1400310727.