Ffrae dros gostau gyrru'r llywodraeth

  • Cyhoeddwyd
VolvoFfynhonnell y llun, Top gear
Disgrifiad o’r llun,
Y Volvo s80 Saloon 2.0 SE D3 Auto yw hoff gar y llywodraeth, yn ôl y Ceidwadwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cael eu beirniadu am wario bron i hanner miliwn o bunnoedd ar yrru gweinidogion o un lle i'r llall ers yr etholiad diwethaf.

Yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan y Blaid Geidwadol, daeth i'r amlwg fod £442,151 wedi ei wario ar hebrwng gweinidogion ers 2011.

Mae'r arian yma yn cynnwys tanwydd, treth a'r gost o atgyweirio, ond nid cyflogau'r gyrwyr sy'n cael ei amcangyfrif i fod yn costio rhyw £250,000 y flwyddyn.

Dywedodd llefarydd trafnidiaeth y Ceidwadwyr, Byron Davies: "Dyw pobl ddim yn gweithio'n galed i dalu eu trethi fel bod gweinidogion Llafur yn cael eu gyrru o gwmpas mewn ceir drudfawr.

"Mae'n ormodedd diangen i gabinet Llafur Carwyn Jones gael ei fflyd o'r Volvos gorau y gall arian ei brynu ar eu cyfer.

"Fe ddylai gweinidogion Llafur ddilyn esiampl gynnil Stephen Crabb a benderfynodd gael gwared ar Jaguar Swyddfa Cymru pan gafodd swydd yr Ysgrifennydd Gwladol, er mwyn arbed arian trethdalwyr.

"Ar amser pan mae llawer o deuluoedd yn wynebu gostyngiad yn eu hincwm, mae'n dangos diffyg synnwyr cyffredin i Lafur wario 50% yn fwy ar drafnidiaeth breifat."

'Nonsens'

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i sylwadau Mr Davies drwy gyhuddo'r Ceidwadwyr o ragrith.

Dywedodd llefarydd: "Yw Byron Davies yn gofyn i'w gyd-weithwyr yng nghabinet San Steffan i wneud yr un fath?

"Mae hyn yn nonsens llwyr ac yn dangos diffyg dealltwriaeth elfennol o sut mae llywodraeth yn gweithio a'r pwysau amser mae gweinidogion yn wynebu.

"Mae gweinidogion Cymreig yn aml â nifer o ymrwymiadau gwahanol o fewn un diwrnod ac rydym wastad yn ystyried y ffordd fwyaf economaidd ac effeithlon o wneud hyn, er mwyn cael y gwerth gorau am arian.

"Yn ystod y teithiau yn y ceir mi fydd gweinidogion yn parhau i weithio gan wneud defnydd o wybodaeth gyfrinachol - rhywbeth na allan nhw wneud ar drafnidiaeth gyhoeddus nac unrhyw ffordd arall o deithio."