Yma o Hyd yw dewis y bobl

 • Cyhoeddwyd
Lisa Gwilym a Richard Rees
Disgrifiad o’r llun,
Lisa Gwilym a Richard Rees oedd yn cyflwyno'r siart

Yma o Hyd gan Dafydd Iwan ac Ar Log sydd wedi dod i frig Siart Fawr yr Haf ar Radio Cymru.

Fe wnaeth dros 1,500 bleidleisio dros eu tair hoff gân a chafodd y 40 uchaf i gyd eu chwarae ar y radio ar brynhawn dydd Llun Gŵyl y Banc mis Awst.

Roedd nifer o ganeuon cyfarwydd ar y rhestr gan gynnwys pedair gan Bryn Fôn, ond roedd llawer o rai cyfoes hefyd gyda Sŵnami a'r Bandana â thair cân yr un.

Hen glasuron yw'r 10 uchaf i gyd heblaw am Anifail gan y band ifanc o Benllyn, Candelas.

Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru: "Ni wrth ein boddau bod gymaint o'r gynulleidfa wedi cyfrannu at Siart Fawr yr Haf a rhannu eu hoff ganeuon gyda ni. Mae pobol wedi mynd i drafferth i feddwl o ddifri am ganeuon sy'n gofiadwy iddyn nhw, yn golygu rhywbeth iddyn nhw neu falle yn eu hysgogi nhw i neidio ar eu traed a chanu!

"Mae'r Siart yn cynnwys amrywiaeth eang o gerddoriaeth Gymraeg o sawl cyfnod ac mae'n wych gweld bod amryw o fandiau ifanc, gan gynnwys artistiaid prosiect Gorwelion, sydd wedi cael cefnogaeth Radio Cymru, sef Sŵnami a'r Candelas, yn dod i'r amlwg. Maen nhw'n cael eu lle yn y deugain law yn llaw a'r clasuron ac mae hynny'n beth gwych."

Y rhestr lawn

Disgrifiad o’r llun,
Mae Dafydd Iwan yma o hyd
 • 1 Dafydd Iwan ac Ar Log - Yma o Hyd
 • 2 Rhys Meirion - Anfonaf Angel
 • 3 Edward H Dafis - Ysbryd y Nos
 • 4 Bryn Fôn - Ceidwad y Goleudy
 • 5 Elin Fflur - Harbwr Diogel
 • 6 Huw Chiswel - Y Cwm
 • 7 Candelas - Anifail
 • 8 Maharishi - Tŷ Ar y Mynydd
 • 9 Gwibdaith Hen Fran - Trôns Dy Dad
 • 10 Elin Fflur - Ar Lan y Môr
 • 11 Bromas - Merched Mumbai
 • 12 Tebot Piws - Lleucu Llwyd
 • 13 Bando - Chwarae'n Troi'n Chwerw
 • 14 Dafydd Iwan - Esgair Llyn
 • 15 Edward H Dafis - Breuddwyd Roc a Rôl
 • 16 Bandana - Geiban
 • 17 Gwibdaith Hen Fran - Coffi Du
 • 18 Yr Eira - Elin
 • 19 Gwyneth Glyn - Adra
 • 20 Sŵnami - Y Nos
 • 21 Meic Stevens - Môr o Gariad
 • 22 Y Bandana - Heno yn yr Anglesey
 • 23 Big Leaves - Seithenyn
 • 24 Sŵnami - Gwreiddiau
 • 25 Tecwyn Ifan - Y Dref Wen
 • 26 Catrin Herbert - Ein Tir Na Nog ein Hunain
 • 27 Dafydd Iwan - Pam fod Eira yn Wyn?
 • 28 Meic Stevens - Y Brawd Houdini
 • 29 Colorama - Dere Mewn
 • 30 Bryn Fôn - Abacus
 • 31 Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr - Ethiopia Newydd
 • 32 Y Cyrff - Cymru Lloegr a Llanrwst
 • 33 Yr Ods - Y Bêl yn Rowlio
 • 34 Bryn Fôn - Cofio dy Wyneb
 • 35 Diffiniad - Calon
 • 36 Bandana - Can y Tân
 • 37 Caryl Parry Jones - West is Best
 • 38 Bryn Fôn - Rebal Wîcend
 • 39 Catrin Herbert - Disgyn Amdana Ti
 • 40 Sŵnami - Du a Gwyn

Beth yw'ch barn chi am y siart? Cytuno bod Dafydd Iwan yn haeddu ei le ar y brig? Neu'n gandryll gyda'r diffyg Datblygu a Tystion ar y rhestr? Cysylltwch â Cymru Fyw ar ein cyfeiriad ebost cymrufyw@bbc.co.uk i rannu eich barn.

Hefyd gan y BBC