Her bwced rew yn 'arwain at ymosodiad'

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi gwadu iddo ymosod ar ei gariad a'i mam yn dilyn ffrae yn ymwneud â'r her bwced rew.

Mae'r erlyniad yn honni fod Michael Carl Bagnall, 20 wedi dyrnu ei bartner ar y pryd Stacey Beck yn ei phen a'i brest cyn taro Maxine Beck yn ei dannedd.

Yna honnir fod y gŵr o Barc Caia, Wrecsam wedi nôl cyllell o'r gegin.

Clywodd Llys yr Ynadon yr Wyddgrug fod Mr Bagnall wedi ffilmio ei hun yn tywallt bwced o ddŵr rhewllyd am ei ben fel mae llawer yn ei wneud ar hyn o bryd er mwyn codi arian tuag at elusen.

Fe wnaeth Stacey Beck ei helpu ond fe ddechreuodd y ddau ffraeo wrth iddyn nhw gael trafferthion yn rhoi'r fideo ar Facebook.

Cafodd Mr Bagnall ei ryddhau ar fechnïaeth ar yr amod ei fod yn byw gartref a ddim yn ceisio cysylltu â Stacey na Maxine Beck.

Mi fydd yn ymddangos gerbron Llys yr Ynadon Wrecsam ar 24 Medi pan fydd dyddiau ar gyfer yr achos yn cael ei bennu.