Prifysgol Glyndŵr yn parhau i ddisgwyl ei ffawd

  • Cyhoeddwyd
Glyndwr

Mae Prifysgol Glyndŵr yn parhau i ddisgwyl i glywed a fyddan nhw'n adennill yr hawl i noddi myfyrwyr o dramor.

Fe ddywedodd Adran Fisâu a Mewnfudo y DU y byddan nhw'n ymateb i apêl y brifysgol cyn Awst 27.

Cafodd y brifysgol ei gwahardd rhag noddi myfyrwyr o du allan yr Undeb Ewropeaidd fis Mehefin gan fod nifer o'u myfyrwyr â chanlyniadau profion Saesneg annilys.

Mae'n debyg bod rhyw 50,000 o fyfyrwyr o dramor wedi derbyn tystysgrif, yn dangos eu bod yn medru'r Saesneg i lefel sy'n cael ei ystyried i fod yn dderbyniol, drwy dwyll.

Cangen Ewropeaidd cwmni arholi o'r enw Educational Testing Services (ETS) sy'n cael y bai ac mae ymchwiliad troseddol ar y gweill.

Daeth y wybodaeth i'r fei yn wreiddiol yn dilyn ymchwiliad gan raglen Panorama'r BBC, cyn i lywodraeth Prydain fynd ati i gynnal un ei hunain.

Mae rhyw 3,040 o fyfyrwyr y brifysgol yn dod o wledydd y tu allan i'r UE.

Ansicrwydd

Dywedodd Aled Roberts, AC Gogledd Cymru a llefarydd addysg y Democratiaid Rhyddfrydol: "Dim ond tair neu bedair wythnos sydd i fynd tan ddechrau'r tymor newydd ac rydw i'n credu bod angen sicrwydd... oherwydd bydd rhai o'r cyrsiau'n ddibynnol iawn ar fyfyrwyr tramor."

Aeth ymlaen: "Mae'n rhaid diogelu'r drefn ariannol ar gyfer Prifysgol Glyndŵr oherwydd y drefn staffio o fewn y brifysgol. Heb gynnal lefelau staffio ni fydd modd darparu cyrsiau a heb allu darparu cyrsiau bydd holl ddyfodol y brifysgol yn y fantol."

Mewn datganiad dywedodd Prifysgol Glyndŵr: "Mae Adran Fisâu a Mewnfudo y DU wedi ymateb i Brifysgol Glyndŵr heddiw ynglŷn â'r gwaharddiad presennol ar ein trwydded i noddi myfyrwyr.

"Mae Adran Fisâu a Mewnfudo y DU eisiau eglurhad pellach ynglŷn â nifer fechan o faterion. Mae'r brifysgol yn parhau mewn trafodaethau positif gydag Adran Fisâu a Mewnfudo y DU ac nid yw ein sefyllfa wedi newid."