Hofrennydd yr awyrlu yn achub dau

  • Cyhoeddwyd

Mae dau o bobl wedi cael eu hachub gan hofrennydd yr awyrlu ar ôl cael eu hynysu gan y llanw ar draeth ym Mro Morgannwg.

Roedd dau o achubwyr bywyd o draeth Southerndown a dau o fadau achub yr RNLI o Borthcawl yn bresennol ar ôl gweld y pâr mewn perygl o'r llanw mawr ym Mae Dunraven ddydd Llun.

Dywedodd RNLI Porthcawl y dylai cerddwyr fod yn ofalus ar draethau diarffordd.

Nid oedd unrhyw anafiadau yn dilyn y digwyddiad am 5:48pm ddydd Llun.

Dywedodd Ross Martin o RNLI Porthcawl: "Fe ddylai cerddwyr sicrhau wrth gerdded ar hyd traethau diarffordd eu bod yn aros yn effro i'r llanw a sicrhau eu bod yn gallu cerdded oddi ar y traeth yn ddiogel cyn i'r llanw ddod i mewn."