Apêl wedi damwain rhwng beic a bws

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion i ddamwain rhwng beic a bws ym Mhrestatyn.

Cafodd y beiciwr, bachgen ifanc, ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau difrifol yn dilyn y ddamwain ar ddydd Mercher 20 Awst am 5:19pm ar Landaf Drive ger cyffordd Burlington Drive.

Nid oedd bywyd y bachgen mewn perygl.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad ag unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu a welodd y bachgen ar gefn y beic BMX glas cyn y digwyddiad.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101.