Naz Malik: areithiau cloi erlyniad ac amddiffyn

  • Cyhoeddwyd
Naz Malik
Disgrifiad o’r llun,
Mae Naz Malik yn gwadu tri chyhuddiad o dwyll

Mae areithiau cloi yr erlyniad a'r amddiffyn wedi bod yn yr achos yn erbyn cyn brif weithredwr yr elusen lleiafrifoedd ethnig Awema yn Llys y Goron Abertawe.

Yn ôl yr erlyniad, nid oedd gan Naz Malik, 65 oed, "yr hawl" i ddefnyddio arian yr elusen.

Ond dywedodd Peter Griffiths QC ar ran yr amddiffyn nad oedd Mr Malik wedi "cuddio" unrhyw beth.

Mae Mr Malik wedi ei gyhuddo o ddefnyddio tua £15,000 o arian yr elusen i'w bwrpas ei hun. Mae'n gwadu tri chyhuddiad o dwyll.

£120,000

Clywodd y rheithgor honiadau fod y diffynnydd wedi defnyddio dwy siec wedi eu harwyddo gwerth £12,000 i leihau ei ddyled bersonol.

Ond mynnodd Mr Malik fod yr arian wedi ei ddefnyddio i dalu ei gostau.

Roedd wedi honni fod ganddo'r hawl i bolisi yswiriant bywyd fyddai'n talu £120,000 i'w wraig petai'n marw a hynny oherwydd iddo dderbyn "lleihad yn ei gyflog".

Yn ôl yr erlynydd Jim Davis, roedd wedi ymddwyn yn anonest ac wedi ceisio cuddio hynny.

Gan gyfeirio at ddefnyddio siec oedd yn werth £9340, dywedodd Mr Davis: "Nid oedd gan y diffynnydd hawl i'r arian hwnnw. Nid oedd wedi derbyn cymeradwyaeth y bwrdd ac rydym ni'n dweud iddo ddefnyddio'r arian i dalu ei fil cerdyn credyd."

"Roedd wedi ymddwyn yn anonest ynglŷn â'r sieciau a'r polisi ac roedd yn ceisio cuddio hynny. Dylai'r dystiolaeth ddangos ei fod yn euog."

'Dim byd cudd'

Ond dywedodd yr amddiffyn fod cymeriad Mr Malik yn dda a'i fod wedi gwasanaethu lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru am flynyddoedd.

Awgrymodd i'r rheithgor: "Nodwedd anonestrwydd yw ymddygiad gudd. Does dim byd cudd wedi cael ei wneud gan y dyn hwn."

Mae disgwyl i'r rheithgor ddechrau ystyried eu dyfarniad ddydd Mercher.