Y carnifal cyntaf yn Nhrebiwt ers 16 mlynedd // The Butetown carnival returns after 16 years

  • Cyhoeddwyd
Un cariad, Un calon, Un Cymdeithas // One love, One heart, One community
Disgrifiad o’r llun,
Hwn oedd y carnifal cyntaf yn Nhrebiwt ers 16 blynedd // This was the first time in 16 years a carnival has been held in Butetown
Wardrob gwisgoedd y carnifal! // Carnival wardrobe!
Disgrifiad o’r llun,
Wardrob liwgar y carnifal! // Carnival wardrobe!
Disgrifiad o’r llun,
Y ddawnswraig Adeola Dewis ar faes gwlyb y carnifal // Dancer Adeola Dewis on the wet carnival field
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuad gwlyb ar y prif lwyfan // A wet start on the main stage
Disgrifiad o’r llun,
Un o benwisgoedd lliwgar y carnifal // A feathered headdress adding colour to proceedings
Disgrifiad o’r llun,
Clwb cymdeithasol Tiger Bay yn dawnsio yn y glaw // Tiger Bay Social Club dancing in the rain
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n brysur a y stondin celf a chrefft // Creative activity on the arts and crafts stand
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y chwyrligwgan yn boblogaidd efo pobl o bob oed // The merry-go-round was popular with visitors of all ages
Disgrifiad o’r llun,
Y plant ar wîb // Life's a whirl on the carousel
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai o ddim yn garnifal heb bysgod aur! It wouldn't be a carnival without the obligatory goldfish!
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Hiro Hari ymhlith yr artistiad fu'n taro tant // Hiro Hari were amongst the artists hitting the high notes
Disgrifiad o’r llun,
Paratoi am yr orymdaith // Preparation for the parade
Disgrifiad o’r llun,
Jim a Christine yn arwain yr orymdaith // Jim and Christine leading the parade from Butetown
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n gwybod y byddai hi'n ddiwrnod gwlyb! // She knew in advance it would be a wet day!
Disgrifiad o’r llun,
Sut mae hwn yn gweithio? Roedd yna wersi Diablo ar gael // How does this work? Diablo lessons amongst the attractions
Disgrifiad o’r llun,
Hiro Hari yn diddanu'r dorf// Hiro Hari entertaining carnival goers