Heddwas yn ddieuog o gamymddwyn

  • Cyhoeddwyd
Rchard Evans
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y rheithgor bod y Sarjant Richard Evans yn ddieuog o'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn

Mae heddwas gyda Heddlu Gwent wedi ei gael yn ddieuog o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus a chyhuddiadau o gael rhyw gyda dynes yng ngorsaf yr heddlu.

Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd bod y Sarjant Richard Evans, 46 oed, hefyd yn ddieuog o ymosod yn rhywiol ar ddwy ddynes arall tra ar ddyletswydd yng Ngorsaf Heddlu Ystrad Mynach, ger Caerffili.

Daeth y rheithgor i'w penderfyniad ar ôl tair awr o drafod.

Roedd Sarjant Evans, o New Inn, ger Pont-y-pŵl wedi ei wahardd o'i waith ers i'r honiadau gael eu gwneud ym mis Ionawr y llynedd.

Cafodd y Sarjant, sydd wedi bod yn heddwas ers 1986, ei gyhuddo o gusanu un ddynes mewn fan heddlu ac yna yn ddiweddarach iddo gael rhyw gyda hi mewn un o'r ystafelloedd yng ngorsaf yr heddlu.

'Amhriodol'

Roedd ail ddynes yn honni iddo ei chusanau a'i chyffwrdd yn amhriodol ar ôl iddi gael ei chymryd i'r celloedd.

Honnodd dynes arall iddo geisio tynnu blanced oddi arni ar ôl iddi ddechrau dadwisgo.

Clywodd y llys fod y plismon yn hoff o ddefnyddio hiwmor wrth ymdrin â'r rhai oedd wedi eu hamau o droseddu.

"O bosib fod yr iaith ar adegau yn amhriodol a gwirion ond y bwriad oedd dangos nad oedd swyddogion yr heddlu yn robotaidd a bod modd cynnal sgwrs gyda nhw," meddai Sarjant Evans.

Penderfynodd y llys fod y diffynnydd yn ddieuog o ddau gyhuddiad o gamymddwyn a thri chyhuddiad o ymosod yn rhywiol rhwng 2003 a 2013.