Profion DNA i geisio datrys dirgelwch dynes coll

  • Cyhoeddwyd
MicroscopeFfynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn gobeithio dod o hyd i samplau DNA

Mae'r heddlu yn gobeithio y bydd datblygiadau mewn technoleg DNA yn gymorth i ddatrys dirgelwch dynes 39 oed o Fochdre, Sir Conwy, aeth ar goll o'i chartre' yn 1978.

Cred yr heddlu iddynt ddod o hyd i gorff Priscilla Berry oddi ar arfordir y gogledd ddwy flynedd ar ôl iddi ddiflannu.

Nawr maent yn ceisio dod o hyd i aelodau o'i theulu er mwyn cadarnhau eu hamheuon drwy ddefnyddio DNA.

Nid oedd modd adnabod y corff y cafwyd hyd iddo oddi ar Landudno ar Ionawr 2, 1980 - ac fe gafodd y gweddillion eu claddu mewn mynwent leol.

Ond fe wnaeth ymholiadau gan yr heddlu drwy Biwro Unigolion Ar Goll ddweud mae'n bosib mai Mrs Berry oedd y corff y cafwyd hyd iddo.

Achosion eraill

Cafodd Ms Berry ei geni ar Fai 16 1939.

Mae'r heddlu wedi cysylltu â rhai pobl leol o'r enw Berry ond heb lwyddiant.

Dywed yr heddlu sy'n ymchwilio i ddiflaniad Ms Berry eu bod hefyd yn ymchwilio i achosion eraill yn y gogledd o gyrff sydd heb eu hadnabod yn ffurfiol dros y 50 mlynedd diwethaf.

Mae'r rhain yn cynnwys gweddillion dyn yn ei 30au. Fe ddaeth yr awdurdodau o hyd i'w gorff oddi ar Ynys Môn yn 1983.

Dywed yr heddlu nad ydynt yn ymchwilio i unrhyw drosedd tebygol ond yn hytrach maen nhw am "adnabod y corff er mwyn caniatáu gwasanaeth angladd ar gyfer y teulu a chyfeilion."

Dywedodd y ditectif gwnstabl Don Kenyon, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Pe bawn yn gallu dod o hyd i frawd, chwaer neu blentyn Mrs Berry yna fe allwn gymryd sampl DNA er mwyn gweld a oes yna gyswllt teuluol.

"Er bod Mrs Berry wedi mynd ar goll dros 35 o flynyddoedd yn ôl rydym o'r farn ei bod yn bwysig i'w theulu i wybod beth ddigwyddodd.

"Does dim sicrwydd ar hyn o bryd am y gweddillion dan sylw , ond fe ddylai'r profion dan sylw roi ateb pendant."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol