Carcharu dynes am droseddau cyffuriau

  • Cyhoeddwyd
llys y goron Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr fod Catrin Jones wedi bradychu ei chymuned.

Cafodd dynes 35 oed o Ynys Môn ei charcharu am bedair blynedd a hanner ar ôl cyfaddef iddi gyflenwi heroin.

Yn Llys y Goron Caernarfon fe wnaeth Catrina Jones o'r Stryd Fawr, Llangefni, hefyd bledio'n euog i fod â heroin yn ei meddiant gyda'r bwriad o gyflenwi eraill tra ar fechnïaeth.

Cafodd Christopher Rowan o Lerpwl, oedd wedi ei ryddhau o'r carchar ar drwydded yn 2011, ei ddedfrydu i chwe blynedd o garchar ar ôl pledio'n euog i fod a chyffuriau yn ei feddiant gyda'r bwriad i gyflenwi.

Roedd James wedi ei garcharu yn 2008 am chwe blynedd am werthu cyffuriau.

Dyledion cyffuriau

Dywedodd y barnwr Niclas Parry fod Jones wedi "bradychu'r gymuned lle roeddech yn byw".

Yn ôl y barnwr roedd yna gynllwyn i ddod a chyflenwad mawr o gyffuriau o Lerpwl i ogledd Cymru.

"Y chi, Mr Rowan, oedd y prif gymeriad, y cyswllt gyda Lerpwl, y gwcw yn y nyth - nyth a oedd yn gartref i Catrina Jones a Ryan James.

"Doedd gan y ddau ddim dewis ond i ganiatáu hynny - oherwydd dyledion oedd yn ymwneud â chyffuriau. Y chi, mae'n amlwg oedd yn mynd i wneud yr elw mawr."

Cafodd James, 18 oed, o'r Stryd Fawr Llangefni ddedfryd o 18 mis wedi ei ohirio, a bydd yn rhaid iddo wendu 300 awr o waith cymunedol am droseddau yn ymwneud â chyffuriau.

"Y chi oedd yn gyfrifol am y troseddau lleiaf difrifol."

Dywedodd yr erlyniad fod yr heddlu wedi cynnal cyrch ar gartref Jones ym mis Rhagfyr.

Daeth swyddogion o hyd i heroin, cocên, amphetamine a chanabis gwerth £8,425.

Dywedodd Kim Halsall, ar ran Jones, fod ei chleiant yn cymryd methadone ac yn benderfynol o roi'r gorau i gyffuriau.

Dywedodd John Wyn William a ran James fod ganddo wyth TGAU ac nad ef oedd y prif droseddwr.