BBC Cymru Fyw

Marwolaeth: Heddlu yn arestio dau ddyn

Published
Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn ym Mhontlotyn, Cwm Rhymni, wedi arestio dau o bobl - un ar amheuaeth o lofruddiaeth.
Cafodd plismyn eu galw i dŷ yn Mount Street am 16:53 ddydd Mawrth lle cafwyd hyd i gorff dyn 20 oed.
Mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un heb esboniad.
Dywed Heddlu Gwent fod dyn 24 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth a bod dyn 30 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau. Mae'r ddau'n parhau yn y ddalfa.