Cartrefi cyntaf: 'Cynnydd sylweddol'

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, PA

Yn ôl cymdeithasau adeiladu a banciau, mae nifer y bobl yng Nghymru sy'n llwyddo i brynu eu cartref cyntaf wedi "cynyddu'n sylweddol".

Mae Cyngor y Benthycwyr Morgeisi yn dweud bod 3,300 o fenthyciadau ar gyfer cartrefi cyntaf wedi eu cymeradwyo rhwng Ebrill- Mehefin, cynnydd o bron i draean ar chwarter cyntaf 2014.

Roedd benthyciadau ar gyfer prynu tai o bob math hefyd wedi cynyddu, a hynny o 24% i £790 miliwn.

Yn ogystal mae'r nifer o dai sy'n cael eu hail-forgeisi wedi disgyn.

'Amodau ffafriol'

Yn ôl cadeirydd Cyngor Benthycwyr Morgeisi Cymru, Peter Hughes, mae'r cynnydd yn dilyn cynnydd yn nifer y rhai sy'n prynu eu cartref cyntaf.

Dywedodd: "Mae'r cyfyngiadau o ran pris yn llai difrifol yng Nghymru i'w gymharu â gweddill y DU, sy'n awgrymu bod amodau eithaf ffafriol ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gartref eu hunain."

Mae pobl sy'n prynu eu cartref cyntaf yn benthyg £99,000 yr un ar gyfartaledd yng Nghymru, i'w gymharu â chyfartaledd ar draws y DU o £122,000.