Heddlu yn parhau i ymchwilio yn dilyn lladrad arfog

  • Cyhoeddwyd

Mae heddlu yng Nghaerdydd yn parhau i ymchwilio yn dilyn lladrad arfog yn siop 'Cash for Clothes' ar Harris Place yn Nhredelerch am 9:15 ddydd Iau 21.

Aeth dyn i mewn i'r siop a bygwth y weithwraig, oedd yn y siop ar ben ei hun, gydag arf miniog.

Ar ôl i'r weithwraig wrthdaro gyda'r dyn, cafodd anaf i'w llaw cyn i'r dyn ffoi gyda blwch arian glas oedd yn cynnwys cannoedd o bunnoedd.

Apêl

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad, neu i unrhyw un sydd â gwybodaeth am leoliad y blwch arian i gysylltu â nhw.

Mae Michael McGivney, 28 oed, o ardal Trowbridge, Caerdydd wedi cael ei gyhuddo a'i gadw yn y ddalfa am y lladrad, bod ag arf bygythiol yn ei feddiant yn ogystal â meddu ar gyffuriau Dosbarth C.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.