BBC Cymru Fyw

I Gopa'r Wyddfa // A walk to the summit of Snowdon

Published
image captionEdrych yn ddrwg. Yr Wyddfa dan gwmwl wrth yrru // Looks bad. Snowdon's under a cloud as we drive towards the mountain
image captionPen-y-Pas, man cychwyn y daith // Pen y Pass. The starting point
image captionDyna'r ffordd, ar hyd Llwybr y Mwynwyr // This way to the Miner's Track
image captionEdrych yn ddigon hawdd // Looks easy enough
image captionGolygfeydd godidog o gwmpas pob tro // Every turn brings a new magnificent view
image captionDechrau teimlo'n annifyr fod y daith mor hawdd... hyd yn hyn! // Beginning to get uncomfortable because the journey's so easy... so far!
image captionLlyn Teyrn yn llechu rhwng y mynyddoedd // Llyn Teyrn nestles between the mountains
image captionMae'r cwmwl dal yna! // That cloud's still there!
image captionLlyn Llydaw yn llonydd er gwaetha'r tywydd llwm // Llyn Llydaw still resplendent depite the weather
image captionYr hen waith copr ar lethrau'r mynydd // The old copper works at the foot of the mountain
image captionMwynwyr y gwaith mwyn roddodd eu henwau i'r llwybr // The miners who worked this facility gave their names to the path
image captionAc ymlaen ar hyd y llwybr i'r copa... mae hi dal yn gymylog! // And onwards along the path to the peak... it's still cloudy there!
image captionDechrau codi uwchben Llyn Llydaw bellach // We're slowly rising above Llyn Llydaw
image captionLlwybr hir a chaled? // A long and difficult path?
image captionDim i'w gymharu â'r hyn sydd o'n blaen! // Nothing compared to what lies ahead!
image captionGlaslyn, yn edrych yn...las! // Glaslyn (literally Blue Lake in Welsh) lives up to its name
image captionMwyn copr sydd yn gyfrifol am liw glaswyrdd Glaslyn // A high copper content is responsible for Glaslyn's turquoise waters
image captionMae'r cerdded yn mynd dipyn caletach wrth i ni godi uwchben Llyn Glaslyn! // It gets a lot more difficult after Llyn Glaslyn
image captionMae llwybr yn fwy cul ac yn fwy serth // The path becomes narrower and steeper
image captionHoe fach am bum munud... neu fwy? // Just five minutes' rest...maybe a bit longer?
image captionY cwmwl yn dechrau clirio o'r copa, ac mae torf yna'n barod! // The cloud's beginning to clear from the peak. Looks a bit crowded!
image captionDim ond maint y bobl yn islaw sy'n awgrymu'r pellter rydyn ni wedi ei gerdded! // The size of the people below is the only indication of how far we've walked!
image captionO'r diwedd wedi cyrraedd y gefnen, a chael mwynhau golygfa wych o ochr arall yr Wyddfa // At last we reach the ridge and the magnificent views of the other side of Snowdon
image captionY trên bach. Mae'n coesau ni'n cael eu temtio i gymryd y dewis hawdd yn ôl i'r gwaelod! // The train. A very attractive option for our legs at this moment.
image captionY ffordd hon y daethon ni i fyny'r mynydd // The side we walked up...
image caption...a'r ochr arall // ...and the other side
image captionDim ond 'chydig lathenni i fynd tan y copa // Only a few yards to go before the peak
image captionDyma ni! // We made it!
image captionPaned fach yn y caffi cyn y daith yn ôl i Lanberis // A cuppa in the café before beginning the descent
image captionA dyna ni. Gobeithio i chi fwynhau'r daith! // And that's it. Hope you enjoyed the trip!