Swyddi yn y fantol yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Barclays

Mae Barclays wedi dechrau ymgynghoriad ar gau eu swyddfa yn Sgwâr Callaghan yng Nghaerdydd.

Maen nhw'n dweud y gallai hyn arwain at adleoli hyd at 30 swyddi i Birmingham.

Ond mae undeb Unsain yn honni y gallai 70 o bobl golli eu swyddi, a hynny ar ben y 30 fyddai'n gorfod adleoli.

Yn ôl yr undeb mae 100 o weithwyr yn gweithio yn y ganolfan gyda nifer ohonynt yn arfer bod yn staff ING Direct, gafodd ei brynu gan Barclays nôl yn 2012.

'Siom ac ergyd'

Dywedodd swyddog Unsain Steve Pantak: "Mae penderfyniad Barclays i gau'r swyddfa yma yn siom ac yn ergyd anferth i'r gweithlu profiadol a theyrngar sy'n gweithio yn y safle.

"Mae hefyd yn newyddion drwg iawn i Gaerdydd ac economi de Cymru wrth i ni weld unrhyw obaith o achub llawer o'r swyddi wnaeth drosglwyddo i Barclays o ING Direct yn cael eu trechu unwaith ac am byth.

"Mae Unsain yn cydnabod bod swyddogaethau eraill wedi cael eu darganfod ond yn galw ar Barclays i wneud yn siŵr fod pob aelod o staff yn cael y cyfle i adleoli i gyflogaeth amgen mewn rhannau eraill o'r busnes.

"Mi fyddwn i'n gweithio'n galed i sicrhau fod Barclays yn cadw at ei ddyletswyddau ac yn cynnig y mwyaf o gefnogaeth sy'n bosib i'w weithwyr sy'n cael eu heffeithio gan y penderfyniad."

Datganiad Barclays

Mae Barclays yn dweud mai 30 o swyddi sy'n wynebu cael eu hadleoli gan ychwanegu ei bod hi rhy gynnar i ddweud faint o'r rhain fydd yn cael eu diswyddo.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae Barclays wedi dechrau ymgynghoriad gyda PPI a gweithwyr cwynion arbenigol yn Sgwâr Callaghan, Caerdydd, ynglŷn ag ad-drefnu posib o'r gwaith PPI a gwasanaethau chwynion arbenigol.

"Os bydd y cynlluniau yn mynd yn eu blaen fe wnawn ni weithio'n agos gyda gweithwyr sy'n cael eu heffeithio er mwyn lleihau'r nifer fydd yn colli eu swyddi."