Llysgennad America yn dysgu Cymraeg

  • Cyhoeddwyd
Llysgennad America ym Mhrydain

Mae Llysgennad America ym Mhrydain, Matthew Barzun, wedi bod yn dysgu Cymraeg er mwyn croesawu'r Arlywydd Obama i Gymru ar gyfer uwchgynhadledd Nato yng Nghasnewydd.

Mewn cyfweliad ar Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru fore Iau dywedodd y Llysgennad: "Mae gennym foment hanesyddol yn dod i fyny ar ddechrau mis Medi.

"Mae'r Arlywydd Obama yn dod i Gymru am y tro cyntaf erioed i ymweld â Chymru, felly er mwyn nodi'r foment hanesyddol yma penderfynais geisio dysgu ychydig o Gymraeg.

"Ar ddechrau'r haf dywedais wrth fy nhîm yma yn y llysgenhadaeth yr hoffwn i wneud hyn a gwirfoddolodd aelod o'm tîm o'r enw Naomi fy hyfforddi.

"Dechreuais gyda 'Dwi'n hoffi coffi' cyn symud ymlaen at 'Llanfair­pwllgwyn­gyllgo­gery­chwyrn­drobwll­llanty­silio­gogo­goch' - roedd hynny'n anoddach na 'Dwi'n hoffi coffi'."

Mae Mr Barzun yn gobeithio cyfarch yr Arlywydd Obama gyda'r geiriau 'Croeso i Gymru, Arlywydd Obama'.

"Dwi ddim yn gwybod os bydd e'n deall ond mi wna i esbonio iddo," dywedodd.

Mae Naomi Roose-Lloyd yn wreiddiol o'r Rhyl ac mae wedi gweithio fel Cynorthwy-ydd Materion Diwylliannol yn Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Llundain ers mis Chwefror.

"Cawsom ni sesiwnbrainstorming yn Saesneg i ddechrau yna nes i gyfieithu pethau i Gymraeg ond roedd rhai pethau yn rhy anodd felly nes i ollwng ychydig o'r treiglo a phethau felly a thrio sillafu pethau yn ffonetig," meddai.

"Dwi wedi bod yn dysgu'r llysgennad dros yr haf ac mae wedi gorfod gwneud llawer o waith wythnos yma ond mae wedi rhoi lot o ymdrech i mewn iddo fe ac mae o'n 'neud yn wych."

Dywedodd Ms Roose-Lloyd bod y Llysgennad wedi mwynhau dysgu Cymraeg.

"Mi wnes i recordio fy llais ac mae wedi bod yn gwrnado arno ac wedi gwneud yn dda.

"Mae o'n meddwl ymweld â rhannau eraill o Gymru felly dwi am ddysgu mwy o eiriau fydd yn ddefnyddiol iddo."

Mae yna ffilm fer o'r Llysgennad yn dysgu Cymraeg i'w weld ar wefan You Tube.