BBC Cymru Fyw

Sac dros honiadau amddiffyn plant

Published
image captionMae Malcolm King wedi helpu i ganfod achosion o gamdrin mewn gartrefi plant y y gogledd
Mae cynghorydd profiadol wedi cael ei ddiswyddo o fwrdd gweithredol Cyngor Wrecsam ar ôl gwneud honiadau ynglŷn â'r tîm amddiffyn plant.
Fe wnaeth Malcolm King, oedd yn gyfrifol am gyllid ar y bwrdd, godi pryderon ynglŷn â lefelau staffio a llwyth achosion o fewn tîm asesu plant a theulu'r cyngor.
Yn ôl arweinydd y cyngor, Neil Rogers, cafodd ymchwiliad i'r honiadau ei gynnal eisoes wnaeth ddarganfod "ychydig neu ddim tystiolaeth" i'w cefnogi.
Dywedodd bod yr honiadau'n cael effaith negyddol ar staff y cyngor.

'Effaith ar y staff'

Mae Mr King wedi gwneud cyfanswm o 16 o honiadau am lefelau staffio a'r pwysau mae gweithwyr cymdeithasol yn ei wynebu ac mae'n parhau i fynnu bod sail iddynt.
Mewn datganiad, dywedodd Neil Rogers: "Cafodd 16 o honiadau difrifol eu gwneud fis diwethaf a chafodd ymchwiliad annibynnol ei gynnal.
"Daeth hwnnw i'r casgliad mai dim ond ychydig o dystiolaeth, os o gwbl, oedd yna i gefnogi'r honiadau gafodd eu gwneud am y tîm asesu plant a theulu.
"Rwy'n pryderu am yr effaith mae'r honiadau yma'n eu cael ar y staff.
"O dan drefniadau cyfansoddiadol y cyngor fi sy'n gyfrifol am benodi cyfrifoldebau arweinwyr ac rwyf felly wedi penderfynu tynnu'r portffolio fel aelod arweiniol ar gyfer polisi, cyllid, perfformiad a llywodraethiant oddi ar y cynghorydd King."
Mae Mr Rogers ei hun wedi cymryd y cyfrifoldeb dros gyllid a bydd y cyfrifoldebau eraill yn cael eu rhannu i aelodau eraill yn y man.
Bydd Mr King yn parhau i weithio fel cynghorydd i'w etholaeth.