Cyhuddo menyw wedi tân mewn tŷ yn Rhiwabon

Rhodfa Wynn
Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Rodfa Wynn

Mae menyw wedi ei chyhuddo o gynnau tân yn fwriadol mewn tŷ yn Rhiwabon yn oriau mân bore Mercher.

Cafodd mechnïaeth ei gwrthod a bydd gerbron Ynadon Wrecsam ddydd Gwener.

Bu raid i bobl adael eu tai gerllaw fore Mercher tua 05:00 ac fe lwyddodd diffoddwyr i atal y tân rhag lledu.

Gall unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.