Arweinydd cyngor Abertawe, David Phillips, yn ymddiswyddo

  • Cyhoeddwyd
David Phillips
Disgrifiad o’r llun,
Bu David Phillips yn arweinydd am ddwy flynedd

Mae arweinydd cyngor Abertawe, David Phillips, wedi ymddiswyddo.

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth Mr Phillips glywed y dylai ddisgwyl her i'w arweinyddiaeth wedi iddo roi'r sac i ddau aelod o'r cabinet.

Mae disgwyl i'r grŵp Llafur ar gyngor Abertawe gyfarfod nos Lun i ddewis olynydd.

Dywedodd Mr Phillips nos Iau, "Mae Abertawe yn well o dan Lafur nag unrhyw blaid arall, fel yr ydym wedi profi, ac o'r meinciau cefn byddaf yn parhau i roi fy nghefnogaeth lwyr i'r Cabinet newydd a'r Grŵp, wrth i ni weithio i barhau i gyflawni ein hymrwymiadau maniffesto er lles pobl Abertawe a'r rhanbarth ehangach".

Pan ofynnodd y BBC iddo a oedd wedi ymddiswyddo oherwydd rhwyg o fewn y grŵp Llafur, dywedodd "ni wnaf sylwadau ar hynny".

Yr wythnos ddiwethaf, fe ddywedodd Mr Phillips fod rhaid i'w dîm "lwyr ymroi" i gyrraedd targedau'r blaid Lafur, â'r Etholiad Cyffredinol ar y gorwel.

Fe ddiswyddodd Mr Phillips ei aelod cyllid, Rob Stewart, a Will Evans, oedd yn gyfrifol am y portffolio addysg.

Ond bryd hynny fe ddywedodd un aelod - oedd am aros yn ddienw - fod pryder am berfformiad Mr Phillips.