Martyn Williams: 'Cytundeb rygbi'n rhy hwyr i rai'

  • Cyhoeddwyd
Martyn Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Williams yn credu bod gormod o amser wedi ei wastraffu yn trafod y cytundeb

Ni fyddai rhai o sêr mwyaf Cymru wedi gadael am Loegr a Ffrainc petai'r cytundeb rhwng yr undeb a'r rhanbarthau wedi cael ei arwyddo'n gynt, yn ôl Martyn Williams.

Mae'r cyn flaenasgellwr rhyngwladol yn credu bod y telerau sydd wedi cael eu cytuno yn ddigon apelgar i wneud i chwaraewyr feddwl ddwywaith ynglŷn â gadael Cymru i chwarae eu rygbi.

Ond daeth y cytundeb yn rhy hwyr i chwaraewyr fel Leigh Halfpenny (Toulon), George North (Northampton), Richard Hibbard (Caerloyw), Ian Evans (Bryste), Jamie Roberts, Luke Charteris, Mike Phillips a Dan Lydiate (i gyd yn chwarae i Racing Métro 92).

Mae Williams wedi siarad gyda rhai unigolion fyddai wedi aros yng Nghymru "petai'r cytundeb wedi cael ei gyhoeddi fis Rhagfyr".

Disgrifiad,

Gareth Charles fu'n dadansoddi'r cytundeb ar Newyddion 9

Ychwanegodd Williams: "Y ffigyrau sy'n cael eu cynnig yn Ffrainc - ry'n ni wastad am golli un neu ddau o chwaraewyr ac mae hynny'n ddealladwy.

"Yr un rwy'n weld yn rhwystredig yw gweld bechgyn yn mynd i Gaerloyw a Chaerfaddon.

"Ddylen ni ddim bod yn colli chwaraeon o safon fel Paul James, Richard Hibbard a James Hook i'r math yma o glybiau. 'Dw i'n credu y bydd y cytundeb newydd yn cadw chwaraewyr yma."

'Cywilydd byd eang'

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffrae wedi bod yn un gywilyddus, yn ôl Mr Davies

Un arall sydd wedi mynegi ei rwystredigaeth ei bod hi wedi cymryd cyhyd i ddod i gytundeb yw Jonathan Davies, y sylwebydd oedd yn arfer chwarae fel maswr i'r tîm cenedlaethol.

"Mae llawer mwy ar y bwrdd nawr nag oedd yna 18 mis yn ôl, a pha mor niweidiol mae'r 18 mis yna wedi bod i rygbi yng Nghymru," meddai Mr Davies.

"Mae'r bobl yma'n gorfod byw gyda'r peth. Mae llawer o'r chwaraewyr wedi mynd ac mae'r rhanbarthau wedi dioddef.

"Rwyf ar ben fy nigon ein bod yn gallu canolbwyntio ar y rygbi nawr, ar y chwarae yn hytrach na'r wleidyddiaeth a'r cywilydd byd-eang rydym wedi gorfod ei ddioddef."

Cadw chwaraewyr

Mae'r cytundeb yn cynnwys nifer o gymalau er mwyn ceisio sicrhau bod chwaraewyr yn aros yng Nghymru, gan gynnwys arian fydd yn cael ei wario gan Undeb Rygbi Cymru ar 'gytundebau ar y cyd'.

Mi fydd y rhain yn cael eu cynnig i rai o'r chwaraewyr sy'n cael eu hystyried i fod ymysg y rhai pwysicaf gyda'r undeb yn talu cyfran o'r cyflog.

Yn ogystal mae amodau newydd ynglŷn â faint o chwaraewyr tramor fydd pob rhanbarth yn cael yn eu carfan.

Hefyd, ni fydd chwaraewyr o Gymru sy'n dewis mynd dramor i chwarae yn cael eu dewis i'r tîm cenedlaethol heblaw mewn amgylchiadau 'eithriadol'.