BBC Cymru Fyw

Lluniau: Ar Set "Casualty" // Pictures: Behind the Scenes at "Casualty"

Published
image captionUned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu // Holby City Hospital - One of the UK's most well known Accident and Emergency Departments
image captionMae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd? // It's quiet here today, but for how long?
image captionYn barod am y galwadau brys // Ready for the emergency calls
image captionMae angen bod yn ddiogel bob amser // Safety first every time when working on Casualty!
image captionFel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr // It's usually very busy behind this glass screen
image captionDoes gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned! // The Casualty nurses don't have much time for a tea-break!
image captionMae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd // Attention to detail even down to the noticeboard
image captionAr frys? Dilynwch yr arwydd coch! // This way to the Emergency Department
image captionMae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau // We bet some of the nurses need a strong drink after a busy shift in the Holby Accident and Emergency Department
image captionCynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City // A detailed plan of the departments in Holby City Hospital
image captionDdim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon! // We don't usually find an empty bed in this busy department
image captionMae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion // The Staff Room looks quite tidy - the doctors and nurses are too busy treating their patients!
image captionMae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd // The lights are a timely reminder that we are actually on a TV set not in a real hospital!
image captionPwy sydd nesaf i weld y meddyg? // Who's next to see the doctor?
image captionMae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir // Even the files are given an authentic stamp
image captionPa gleifion sydd heb gael eu bwydo? // Which patients haven't been fed?
image captionI fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau // The patients come to the resuscitation ward after their operations
image captionYn barod am y claf nesaf // Ready for the next patient
image captionMae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig // The injuries and treatments must look realistic
image captionDydi'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl // This patient doesn't look at all well!
image captionMae'r ambiwlans ar ei ffordd! // The ambulance is on its way!
image captionTrefniadau'r ffilmio // No TV set would be complete without a detailed filming schedule
image captionSwyddfa pwy yw hon? // Whose office is this?
image captionIe, swyddfa Charlie (Derek Thompson). Roedd o yn y bennod gyntaf un yn 1986 // Yes, its Charlie's (Derek Thompson) office. He was in the very first episode way back in 1986
image captionEwch chi ddim ar goll efo'r arwydd yma. Geraint Morris, gyda llaw oedd cynhyrchydd cyntaf y gyfres // You won't get lost with this sign. By the way, Geraint Morris was one of Casualty's creators and its first producer