Lluniau: Ar Set "Casualty" // Pictures: Behind the Scenes at "Casualty"

  • Cyhoeddwyd
Uned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu // Holby City Hospital - One of the UK's most well known Accident and Emergency Departments
Disgrifiad o’r llun,
Uned Ddamweiniau enwoca'r byd teledu // Holby City Hospital - One of the UK's most well known Accident and Emergency Departments
Mae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd? // It's quiet here today, but for how long?
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n dawel yma heddiw, ond am ba hyd? // It's quiet here today, but for how long?
Disgrifiad o’r llun,
Yn barod am y galwadau brys // Ready for the emergency calls
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen bod yn ddiogel bob amser // Safety first every time when working on Casualty!
Disgrifiad o’r llun,
Fel arfer mae hi'n brysur iawn tu hwnt i'r gwydr // It's usually very busy behind this glass screen
Disgrifiad o’r llun,
Does gan nyrsys Casualty ddim llawer o amser i gael paned! // The Casualty nurses don't have much time for a tea-break!
Disgrifiad o’r llun,
Mae pob manylyn yn ei le gan gynnwys yr hysbysfwrdd // Attention to detail even down to the noticeboard
Disgrifiad o’r llun,
Ar frys? Dilynwch yr arwydd coch! // This way to the Emergency Department
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen diod cryf ar rai o'r nyrsys ar ôl diwrnod caled o waith yn yr Uned Ddamweiniau // We bet some of the nurses need a strong drink after a busy shift in the Holby Accident and Emergency Department
Disgrifiad o’r llun,
Cynllun manwl o adrannau ysbyty Holby City // A detailed plan of the departments in Holby City Hospital
Disgrifiad o’r llun,
Ddim yn aml y gwelwn ni wely gwag yn yr adran hon! // We don't usually find an empty bed in this busy department
Disgrifiad o’r llun,
Mae stafell orffwys y staff yn weddol daclus - maen nhw'n rhy brysur yn trin y cleifion // The Staff Room looks quite tidy - the doctors and nurses are too busy treating their patients!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r goleuadau yn ein hatgoffa mai ar set cyfres deledu yr ydyn ni mewn gwirionedd // The lights are a timely reminder that we are actually on a TV set not in a real hospital!
Disgrifiad o’r llun,
Pwy sydd nesaf i weld y meddyg? // Who's next to see the doctor?
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd yn oed y ffeiliau wedi eu labelu'n gywir // Even the files are given an authentic stamp
Disgrifiad o’r llun,
Pa gleifion sydd heb gael eu bwydo? // Which patients haven't been fed?
Disgrifiad o’r llun,
I fan hyn mae'r cleifion yn dod ar ôl eu llawdriniaethau // The patients come to the resuscitation ward after their operations
Disgrifiad o’r llun,
Yn barod am y claf nesaf // Ready for the next patient
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i'r anafiadau a'r triniaethau edrych yn realistig // The injuries and treatments must look realistic
Disgrifiad o’r llun,
Dydi'r claf yma ddim yn edrych yn dda o gwbl // This patient doesn't look at all well!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ambiwlans ar ei ffordd! // The ambulance is on its way!
Disgrifiad o’r llun,
Trefniadau'r ffilmio // No TV set would be complete without a detailed filming schedule
Disgrifiad o’r llun,
Swyddfa pwy yw hon? // Whose office is this?
Disgrifiad o’r llun,
Ie, swyddfa Charlie (Derek Thompson). Roedd o yn y bennod gyntaf un yn 1986 // Yes, its Charlie's (Derek Thompson) office. He was in the very first episode way back in 1986
Disgrifiad o’r llun,
Ewch chi ddim ar goll efo'r arwydd yma. Geraint Morris, gyda llaw oedd cynhyrchydd cyntaf y gyfres // You won't get lost with this sign. By the way, Geraint Morris was one of Casualty's creators and its first producer