Barnwr wedi ei gythruddo gydag ymddangosiad cyfreithiwr

  • Cyhoeddwyd
mr blackerFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Barnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi beirniadu Mr Blacker am ei ymddangosiad

Mae barnwr wedi beirniadu cyfreithiwr yn Llys y Goron Caerdydd am ei fod yn edrych fel "un o gymeriadau ffilm o Harry Potter".

Roedd y cyfreithiwr, sydd â gwallt hir, wedi addurno ei frest gyda medalau Ambiwlans Sant Ioan a rhubanau gwahanol yn ystod achos diweddar.

Fe wnaeth y barnwr David Wynn Morgan hefyd gwestiynu hawl Alan Blacker, sy'n gyfreithiwr, i wisgo mantell a wig bargyfreithiwr.

Dywedodd Mr Blacker ei fod yn teimlo'n "drist iawn" fod y Barnwr wedi cwestiynu ei gymhwysedd.

Roedd Mr Blacker wedi bod yn amddiffyn y gyrrwr bws mini Andrzej Wojcicki a gafodd ei garcharu am bum mlynedd ar ôl i'r Llys ei gael yn euog o achosi marwolaeth beiciwr drwy yrru'n beryglus.

Yn ystod yr achos, roedd Mr Blacker yn defnyddio'r teitl - Arglwydd Harley.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Mr Blacker ei fod wedi etifeddu hen deitl Gwyddelig.

Roedd y Barnwr wedi ei gythruddo gan ymddangosiad y cyfreithiwr o Fanceinion, gan ddweud wrtho "os ydych yn dymuno edrych fel cymeriad allan o Harry Potter, mi gewch chi anghofio dod i'r llys yma fyth eto."

'Cwestiynu statws'

Ychwanegodd: "Rwyf wedi bod yn gweithio yn y llysoedd ers 1978 ac nid wyf erioed wedi gweld bargyfreithiwr neu gyfreithiwr yn gwisgo medal neu fathodynnau.

"Yma yn ne Cymru roedd gennym fargyfreithiwr, a ddaeth yn ddiweddarach yn farnwr, a oedd wedi ennill y Groes Fictoria yn ystod brwydr Normandi.

"Welsoch chi erioed ohono yn gwisgo'r fedal? Byddai wedi ystyried hynny yn hynod ddi-chwaeth.

"Os wnewch chi ymddangos gerbron y llys hwn eto yn gwisgo fel hyn, yna bydd yn rhaid i mi ymarfer fy hawl i wrthod eich clywed."

Wrth siarad ar ôl yr achos, dywedodd Mr Blacker, o Rochdale,"Mae fy nghymwysterau a fy statws wedi cael eu cwestiynu, ac rwyf wedi fy nghynhyrfu a'n siomi gan y sylwadau a wnaed .

Etifeddu teitl

Mae Mr Blacker yn defnyddio'r teitl 'Dr The Right Honourable The Lord Harley of Counsel of the Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem.'

Dywedodd ei fod wedi etifeddu'r arglwyddiaeth Wyddelig hynafol gan ei dad ac roedd yn gyfreithiwr ac eiriolwr â chymwysterau llawn ac felly yn gymwys i wisgo mantell a wig bargyfreithiwr.

"Ni allaf ddweud llawer oherwydd rhesymau cyfreithiol, ond yr wyf yn drist iawn am yr hyn a ystyriaf yn sylwadau di-sail na ellir eu cyfiawnhau. "

"Gofynnais i gael gweld y barnwr yn ei siambrau, ond gwrthododd ac yn awr mae'n rhaid i mi gymryd cyngor ar y mater."