Eogiaid mewn afon am y tro cyntaf ers 1791

  • Cyhoeddwyd
Adeialdu'r grisiau pysgodFfynhonnell y llun, Cyfoeth Naturiol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y grisiau pysgod yn galluogi eogiaid nofio fyny'r afon Clydach Isaf am y tro cyntaf ers 1791

Am y tro cyntaf ers dros ddwy ganrif, bydd eogiaid yn gallu nofio fyny mwy na 10 milltir o afon yn Abertawe - a hynny diolch i risiau pysgod newydd.

Cafodd cored ei rhoi ar draws yr afon Clydach Isaf yn 1791 er mwyn gallu defnyddio dŵr i bweru Melin Clydach a'r gweithfeydd haearn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gosod grisiau pysgod er mwyn helpu'r eogiaid drwy'r gored o'r Hydref ymlaen.

Mae'r afon yn isafon bwysig i'r afon Tawe, ac mae'i hefyd yn cynnwys pysgod mudol eraill megis brithyll môr a llyswennod.

'Newyddion da'

Mae'r cynllun yn cael ei ariannu gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru, fel rhan o brosiect 'Salmon for Tomorrow' sy'n anelu at agor hyd at 1,500 cilomedr (900 milltir) o ddyfrffyrdd Cymru fel silfeydd.

Dywedodd David Charlesworth, swyddog pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru: "Hwn yw'r diweddaraf mewn cyfres o brosiectau i gael gwared ar rwystrau i bysgod mudol yn ein hafonydd.

"Rydym yn gwybod bod yr ardal hon yn ofnadwy o boblogaidd gyda physgotwyr felly byddai cael mwy o bysgod yn yr afon yn newyddion da i bysgotwyr a'r economi leol.

"Bydd afon iach gyda phoblogaeth o bysgod sy'n ffynnu hefyd yn newyddion da i fywyd gwyllt arall yn yr ardal sy'n dibynnu arnyn nhw i oroesi, gan helpu i wneud yr ardal yn lle gwell i bobl ei fwynhau."