Canlyniadau Cynghrair Cymru

  • Cyhoeddwyd
Cynghrair Cymru

Caerfyrddin 2-1 Port Talbot

Fe wnaeth tim Mark Aizlewood's Carmarthen barhau a'u record ddiguro gyda buddugoliaeth yn erbyn Port Talbot. Lewis Harling sgoriodd gol gyntaf Caerfyrddin, gyda Liam Thomas yn ychwanegu'r ail gyda thri munud yn weddill. Funud yn ddiweddarach fe wnaeth Dan Sheehan sgorio gol gysur i Port Talbot.

Derwyddon Cefn 3-2 Gap Cei Connah

Fe wnaeth Derwyddon Cefn sicrhau eu buddugoliaeth gyntaf o'r tymor wrth guro Cei Connah. Luke Holden roddodd yr ymwelwyr ar y blaen ar ôl 27 munud, ond naw munud yn ddiweddarach roedd y tîm cartref yn gyfartal diolch i Tom Donegan .

Fe wnaeth Derek Taylor roi'r Derwyddon ar y blaen pum munud ar ôl yr egwyl, ac yna rhwydodd eto i sicrhau'r fuddugoliaeth. Jamie Rainford sgoriodd ail gol Cei Connah.

Aberystwyth 3-3 Bangor

Fe wnaeth Bangor sicrhau eu pwynt cyntaf o'r tymor oddi cartref yn erbyn Aberystwyth. Dim ond cic o'r smotyn hwyr gan Chris Venables wnaeth rwystro'r Dinasyddion rhag sicrhau'r tri phwynt. Roedd Aberystwyth dwy ar y blaen diolch i Venables, a gôl drwy rwyd ei hun gan golgeidwad Bangor Jack Cudworth. Daeth goliau Bangor drwy Declan Walker a dwy i Sion Edwards.

Airbus 3-0 Y Drenewydd

Goliau gan Ryan Wignall, Ashley Williams a Matty McGinn sgoriodd wrth i Airbus guro Y Drenewydd. Cafodd David Jones o'r Drenwydd ei anfon o'r cae.

Seintiau Newydd 6-1 Y Rhyl

Mae'r Seintiau ar frig yr uwchgynrhair ar ôl rhoi cweir i'r Rhyl ar faes Park Hall. Aeth y tîm cartref 5-1 ar y blaen ar yr egwyl diolch i Greg Draper (2) Sam Finley, Alex Darlington a Adrian Cieslewicz.

Roedd Dave Forbes wedi dod a Rhyl yn gyfartal ar un adeg. Aaron Edwards sgoriodd y chweched.

Aberystwyth 1 - 1 Y Seintiau Newydd

Fe ddaeth gôl Aber ar yr hanner awr o gic rhydd, ymgais lew Cledan Davies yn cael ei arbed ond y bêl yn syrthio'n daclus i draed Mark Jones a lwyddodd i orffen yn rhwydd.

Llwyddodd Sam Finley i atal Aber rhag cipio'r triphwynt wrth iddo gasglu'r bêl ar ochr y cwrt a tharo ergyd grymanog i waelod cornel y rhwyd.

Mae'r ddau dîm felly â phedwar o bwyntiau ar ôl dwy gêm, ac ar gryfder eu perfformiadau hyd yn hyn mae ddigon posib mai dyma'r ddwy garfan fydd yn brwydro am y bencampwriaeth ar ddiwedd y tymor.

Rhyl 1 - 1 Derwyddon Cefn

Cafwyd gêm gyffrous, gystadleuol yn Belle Vue. Gallai hi fod wedi bod yn 1-1 ar ôl ychydig funudau wrth i'r ddwy ochr brofi amddiffyn ei gilydd.

Bum munud cyn chwiban yr hanner amser fe gafodd John McKenna ei anfon oddi ar y cae i Rhyl gan roi cic o'r smotyn i ffwrdd yn y broses. Hwn oedd eu trydydd cerdyn coch o'r tymor. Buon nhw'n lwcus y tro hwn wrth i Alan Bull daro'r bêl i'r wybren fry.

Rhywsut fe lwyddon nhw a'i 10 dyn i fynd ar y blaen diolch i gôl gan Liam Dawson wedi 53 munud. Fe daron nhw'r postyn a'r traws yn fuan wedyn.

Yna fe gafodd Aaron Bowen ei anfon oddi ar y cae a llwyddodd Derek Taylor i'w gwneud hi'n gyfartal yn fuan wedyn.

Bydd yn rhaid i Rhyl nhw weithio ar eu disgyblaeth cyn y gallan nhw herio'r timau ar frig y gynghrair - maen nhw bellach wedi derbyn chwe cherdyn coch o fewn tair gêm.

Bangor 1 - 3 Y Drenewydd

Ar ôl pum munudd roedd hi'n ddi-sgôr. Dau funud yn ddiweddarach roedd y Drenewydd ddwy ar y blaen, diolch i goliau gan Luke Boundford a Jamie Price, ac roedd tymor Bangor yn edrych fel ei fod ar ben cyn iddo ddechrau.

Cafodd Ryan Edwards gic o'r smotyn rhyw ugain munud wedyn, ond methodd. Doedd Chris Jones ddim mor flêr pan gafodd o gyfle wrth iddo rwydo un yn ôl i Fangor ond ni lwyddon nhw i ddarganfod ail.

Fe wnaeth trydedd gôl y Drenewydd gan Jason Oswell chwarter awr o'r diwedd roi halen ym mriw'r Dinasyddion sydd wedi eu hangori ar waelod y tabl.

Cei Cona 1 - 1 Caerfyrddin

Roedd Cei Cona yn cicio'u hunain hanner amser am beidio â chymryd mantais o'r nifer o gyfleoedd a ddaeth eu ffordd nhw yn ystod y 45 munud cyntaf.

Caerfyrddin lwyddodd i sgorio gyntaf gyda Chris Hartland yn ei gwneud hi'n 0-1. Ond roedd hi'n gyfartal eto o fewn 10 munud diolch i gôl Chris Rowntree.

Ni fydd yr un o'r ddau dîm yn rhy siomedig gyda phwynt.

Port Talbot 3 - 0 Prestatyn

Yn dilyn gôl Martin Rose wedi 36 munud fe sgoriodd Kieron Lewis ei gôl gyntaf erioed i Ŵyr y Dur ar yr awr i ddyblu'r fantais. Roedd hi'n dair wedi i McCreesh orffen cyfle hawdd oedd wedi ei greu gan rediad gwych Luke Bowen.

Port Talbot yw'r unig dîm yn y gynghrair sydd â record perffaith hyd yn un, er mai dim ond un gêm maen nhw wedi ei chwarae gan fod yr un gyntaf yn erbyn Airbus wedi cael ei gohirio.

Bala 0 - 0 Airbus UK

Gêm ddi-sgôr oedd hi ar Faes Tegid, er ei bod hi'n gyffrous iawn ar adegau. Cafodd Lee Owens ei hel oddi ar y cael doc wedi awr am dacl wael ond mi fethodd Bala â manteisio.

Prestatyn 3 - 3 Bala

Cyfartal oedd hi yn y gêm ym Mhrestatyn bnawn Sadwrn