Parhau'r chwilio am Isaac Nash, 12 oed

  • Cyhoeddwyd
Isaac Nash
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Isaac Nash, o ardal Huddersfield, ar wyliau gyda'i deulu pan aeth i drafferthion yn y môr.

Mae Heddlu'r Gogledd yn dal i chwilio am y bachgen 12 oed a ysgubwyd i'r môr ger Aberffraw.

Roedd Isaac Nash, o ardal Huddersfield, ar wyliau gyda'i deulu ar Ynys Môn pan aeth i drafferthion yn y môr b'nawn Gwener.

Mae sawl tîm Gwylwyr y Glannau ar Ynys Môn wedi bod yn chwilio amdano ers hynny, ynghŷd â'r Heddlu a hofrennydd achub yr RAF.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi bod yn chwilio amdano am y trydydd diwrnod.

Yn ôl yr Arolygydd Peter Roberts o Heddlu'r Gogledd, mae hofrennydd y llu yn parhau i chwilio oddi uchod tra bod aelodau Gwylwyr y Glannau yn archwilio'r lan rhwng Aberffraw ac Ynys Llanddwyn.

"Fe gafodd y timau archwilio tanddwr eu defnyddio ddoe ac fe fyddan nhw'n dychwelyd heddiw i archwilio o amgylch ardaloedd creigiog y bae.

"Mae 'na archwiliad go sylweddol yn ei le."

Mae gwirfoddolwyr lleol hefyd yn archwilio glannau'r arfordir gyda swyddogion Gwylwyr y Glannau o Gaergybi.

Fe gadarnhaodd yr Arolygydd hefyd bod y teulu wedi dychwelyd i Orllewin Swydd Efrog.

"Torcalonnus"

Roedd Isaac wedi bod yn chwarae gyda bachgen arall, 5 oed, yn y môr pan aeth y ddau i drafferthion.

Yn ôl y Cynghorydd lleol, Peter Rogers, roedd ei daid wedi ceisio'i achub ond fe gafodd ei ysgubo i ffwrdd gan y tonnau.

"Mae'n dorcalonnus. Mae'n meddyliau ni gyda'r teulu. Iddo ddigwydd fel hyn, mae'n drasiedi ofnadwy."

"Doedden nhw ddim yn nofio, roedden nhw ar gyrion glan y môr."

Ychwanegodd: "Fel arfer, mae'n draeth saff iawn. Ond roedd yr amgylchiadau ddydd Gwener yn stormus iawn.

"Roedd y tad wedi bachu'r un bychan ac mae'n ymddangos bod y taid wedi cael gafael ar yr un 12 oed ond fe gafodd ei gipio allan o'i afael pan gafodd ei daro yn erbyn y creigiau."

Disgrifiad o’r llun,
Y chwilio ar hyd glan yr arfordir yn parhau