Deifiwr wedi marw yn Chwarel Dorothea

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd RAF
Disgrifiad o’r llun,
Fe gludodd hofrennydd yr RAF ddau o'r deifwyr o Chwarel Dorothea i'r ysbyty.

Mae deifiwr wedi marw yn dilyn digwyddiad yn Chwarel Dorothea, Dyffryn Nantlle, b'nawn Sul.

Mae dau arall mewn cyflwr difrifol.

Fe gafodd y Gwasanaeth Ambiwlans a'r Heddlu eu galw yno tua 13.15.

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi derbyn adroddiadau bod deifwr wedi cael eu dynnu allan o'r dŵr wedi iddo fynd i drafferthion tua 40 metr o dan yr wyneb.

Fe gafodd y dyn 41 oed ei dynnu o'r dŵr gan y ddau ddeifiwr arall.

Fe gludwyd y dyn mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Gwynedd lle y bu farw'n ddiweddarach.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Chwarel Dorothea yn fan poblogaidd gyda deifwyr

Fe gafodd y ddau ddeifiwr arall eu cludo gan hofrennydd yr RAF i uned arbenigol yng Nghilgwri i gael triniaeth am effeithiau parlys y môr neu'r 'bends'.

Mae Heddlu'r Gogledd nawr yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Mae'r Chwarel yn le poblogaidd gyda deifwyr, ond mae'n le peryglus.

Mae tua 20 o bobl wedi marw yma era 1990.