Cwis Baneri NATO // NATO flag quiz

  • Cyhoeddwyd
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Disgrifiad o’r llun,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dyma'r faner cyntaf. // The first flag.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r faner cyntaf. // The first flag.
Disgrifiad o’r llun,
Un fach hawdd. // An easy one next.
Disgrifiad o’r llun,
Gofalus. // Careful.
Disgrifiad o’r llun,
Baner arall tri lliw. // Another three coloured flag.
Disgrifiad o’r llun,
Mmmmm?
Disgrifiad o’r llun,
Ble ydyn ni nawr? // Where now?
Disgrifiad o’r llun,
Dyw hi ddim yn hawdd nac yw hi? // Not easy is it?
Disgrifiad o’r llun,
Ond ydyn nhw gyd yn debyg? // Don't they all look similar?
Disgrifiad o’r llun,
Ble nawr? // Where now?
Disgrifiad o’r llun,
Mae hwn yn canu cloch. // This one rings a bell.
Disgrifiad o’r llun,
Un hawdd i chi. // This one should be easy.
Disgrifiad o’r llun,
Ac un arall! // Here's another one.
Disgrifiad o’r llun,
Nabod hon te? // What about this one then?
Disgrifiad o’r llun,
A hon? // This one then?
Disgrifiad o’r llun,
Ydy hon wedi bod o'r blaen? // Has this one been before?
Disgrifiad o’r llun,
Ble ydyn ni erbyn hyn? // Where are we now then?
Disgrifiad o’r llun,
Dyma un anarferol. // Here's an unusual one.
Disgrifiad o’r llun,
Ond ydyn nhw'n dechrau edrych yn debyg? // Don't they all begin to look similar?
Disgrifiad o’r llun,
Wel, beth am hon? // What about this one then?
Disgrifiad o’r llun,
Nawr ble? // Now where?
Disgrifiad o’r llun,
Heb weld hon o'r blaen? // Haven't seen this one before.
Disgrifiad o’r llun,
Bron cyrraedd y diwedd. // Nearly there now.
Disgrifiad o’r llun,
A hwn? // This one?
Disgrifiad o’r llun,
Baner ble yw hwn te? // Whoose flag is this then?
Disgrifiad o’r llun,
Ble mae hwn yn hedfan fel arfer? // Where does this usually fly?
Disgrifiad o’r llun,
Edrych yn debyg ac yn swnio'n debyg i un o'r lleill. // Looks and sounds like one of the others.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r olaf ond un. // Last but one.
Disgrifiad o’r llun,
A'r un olaf. // The final one.
Disgrifiad o’r llun,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________