Uwchgynhadledd Nato yn 'gyfle enfawr' i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Celtic manorFfynhonnell y llun, PA

Mae Uwchgynhadledd Nato yn "gyfle enfawr" i economi Cymru, yn ôl cyfarwyddwr gwesty'r Celtic Manor.

Bydd dros 60 o arweinwyr gwledydd y byd yn y gwesty ddydd Iau, rhywbeth all fod yn "fuddiol iawn os yw Cymru yn arddangos ei hun yn iawn".

Yn ysgrifennu adroddiad i fanc Barclays, dywedodd Simon Gibson y byddai "pob gwesty rhwng Abertawe a Swindon" yn llawn.

Wrth i'r uwchgynhadledd nesáu, mae niferoedd yr heddlu yn ne Cymru wedi cynyddu, gyda phresenoldeb heddlu arfog ar strydoedd Caerdydd.

'Cyfnod pwysig'

Bydd 61 o arweinwyr gwledydd y byd yng Nghasnewydd ar gyfer yr Uwchgynhadledd ddiwedd yr wythnos.

Pan gafodd yr Uwchgynhadledd ei chynnal yn Chicago yn 2012, yr amcangyfrif yw ei fod wedi cyfranu £77m i'r economi leol.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae mesurau diogelwch wedi cynyddu yng Nghaerdydd wrth i'r gynhadledd nesau
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai wedi cwyno bod y mesurau yn cael gormod o effaith ar bobl arferol

Mae disgwyl 1,500 o newyddiadurwyr yng Nghasnewydd ar gyfer y digwyddiad, ond mae adroddiad Barclays yn awgrymu y bydd miloedd mwy mewn gwirionedd, o'i gymharu â'r 900 oedd yno ar gyfer y Cwpan Ryder yn 2010.

Dywedodd Mr Gibson, cyfarwyddwr y Celtic Manor: "Mae hwn yn gyfnod hynod o bwysig i Gymru ac ni allwn danbrisio ei arwyddocâd.

"Uwchgynhadledd Nato yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath i gael ei gynnal yn y DU ers 30 mlynedd.

"Bydd 61 o arweinwyr gwledydd yma. Dyma fydd y tro cyntaf i Arlywydd yr Unol Daleithiau ddod i Gymru. Mae'n bwysicach na'r Cwpan Ryder."

'Dinas arwyddocaol'

Yn yr adroddiad, dywedodd arweinydd Cyngor Casnewydd, Bob Bright: "Yn hir ar ôl i'r cynrychiolwyr adael, bydd Casnewydd yn cael ei adnabod fel dinas arwyddocaol dros y byd gyda'r gallu i gynnal cynhadledd lwyddiannus ac sy'n ganolog i lwyddiant economi Cymru."

Mae'r adroddiad, sydd wedi defnyddio data gan fusnesau Cymru, yn dweud bod 24,000 o nosweithiau mewn ystafelloedd gwestai wedi eu cadw yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bryste.

Yn ol Graham Morgan, cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru: "Mae'n hanfodol bod y gynhadledd yn rhedeg heb gymhlethdodau a bod y byd yn cael yr argraff bod Cymru yn wlad all lwyddo wrth drefnu digwyddiadau mawr fel hyn."