Uwchgynhadledd Nato yn 'gyfle enfawr' i Gymru

Celtic manor Image copyright PA

Mae Uwchgynhadledd Nato yn "gyfle enfawr" i economi Cymru, yn ôl cyfarwyddwr gwesty'r Celtic Manor.

Bydd dros 60 o arweinwyr gwledydd y byd yn y gwesty ddydd Iau, rhywbeth all fod yn "fuddiol iawn os yw Cymru yn arddangos ei hun yn iawn".

Yn ysgrifennu adroddiad i fanc Barclays, dywedodd Simon Gibson y byddai "pob gwesty rhwng Abertawe a Swindon" yn llawn.

Wrth i'r uwchgynhadledd nesáu, mae niferoedd yr heddlu yn ne Cymru wedi cynyddu, gyda phresenoldeb heddlu arfog ar strydoedd Caerdydd.

'Cyfnod pwysig'

Bydd 61 o arweinwyr gwledydd y byd yng Nghasnewydd ar gyfer yr Uwchgynhadledd ddiwedd yr wythnos.

Pan gafodd yr Uwchgynhadledd ei chynnal yn Chicago yn 2012, yr amcangyfrif yw ei fod wedi cyfranu £77m i'r economi leol.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae mesurau diogelwch wedi cynyddu yng Nghaerdydd wrth i'r gynhadledd nesau
Image copyright Getty Images
Image caption Mae rhai wedi cwyno bod y mesurau yn cael gormod o effaith ar bobl arferol

Mae disgwyl 1,500 o newyddiadurwyr yng Nghasnewydd ar gyfer y digwyddiad, ond mae adroddiad Barclays yn awgrymu y bydd miloedd mwy mewn gwirionedd, o'i gymharu â'r 900 oedd yno ar gyfer y Cwpan Ryder yn 2010.

Dywedodd Mr Gibson, cyfarwyddwr y Celtic Manor: "Mae hwn yn gyfnod hynod o bwysig i Gymru ac ni allwn danbrisio ei arwyddocâd.

"Uwchgynhadledd Nato yw'r digwyddiad mwyaf o'i fath i gael ei gynnal yn y DU ers 30 mlynedd.

"Bydd 61 o arweinwyr gwledydd yma. Dyma fydd y tro cyntaf i Arlywydd yr Unol Daleithiau ddod i Gymru. Mae'n bwysicach na'r Cwpan Ryder."

'Dinas arwyddocaol'

Yn yr adroddiad, dywedodd arweinydd Cyngor Casnewydd, Bob Bright: "Yn hir ar ôl i'r cynrychiolwyr adael, bydd Casnewydd yn cael ei adnabod fel dinas arwyddocaol dros y byd gyda'r gallu i gynnal cynhadledd lwyddiannus ac sy'n ganolog i lwyddiant economi Cymru."

Mae'r adroddiad, sydd wedi defnyddio data gan fusnesau Cymru, yn dweud bod 24,000 o nosweithiau mewn ystafelloedd gwestai wedi eu cadw yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bryste.

Yn ol Graham Morgan, cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru: "Mae'n hanfodol bod y gynhadledd yn rhedeg heb gymhlethdodau a bod y byd yn cael yr argraff bod Cymru yn wlad all lwyddo wrth drefnu digwyddiadau mawr fel hyn."

Straeon perthnasol