Dyn o Lanelli yn euog o daflu asbestos i afon yn Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
llys ynadon caerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Davies yn euog yn Llys Ynadon Caerfyrddin

Mae dyn o Lanelli wedi cael gorchymyn i dalu £350 ar ôl iddo bledio'n euog i daflu asbestos i'r afon.

Cafodd Matthew Davies, sy'n 26 oed o Ddwyfor, Llanelli ei weld yn taflu'r deunydd gwenwynig allan o gerbyd 4x4 mewn cilfan ger Fferm Blaenhiraeth yn Llangennech i mewn i afon Morlais.

Gwnaeth aelodau o'r cyhoedd nodyn o rif cofrestr y cerbyd, cyn trosglwyddo'r wybodaeth i'r awdurdodau.

Plediodd Davies yn euog i ollwng yr asbestos i'r afon, sy'n drosedd o dan y Ddeddf Amgylcheddol 1990.

Cafodd ddirwy o £250 a gorchymyn i dalu £100 o gostau erlyn a thaliad dioddefwr o £20 y Llys Ynadon Caerfyrddin.

Dywedodd y cynghorydd Jim Jones, sy'n aelod o fwrdd gweithredol gwarchodaeth y cyhoedd a'r amgylchedd, Cyngor Sir Caerfyrddin nad oes "unrhyw esgus i waredu gwastraff yn y modd yma, mae bron pob un o'n canolfannau ail-gylchu yn derbyn defnydd asbestos".