Gohirio penderfyniad am dyrbin gwynt yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd

Mae aelodau pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio'r prynhawn 'ma i ohirio trafodaeth ar gais cynllunio dadleuol i godi tyrbin gwynt 67 metr yn Llanaelhaearn ger Pwllheli.

Mae swyddogion wedi argymell gwrthod y cais yn eu hadroddiad, ond gofynnodd ymgeisydd y cais i'r mater gael ei ohirio er mwyn iddynt astudio cyfarwyddebau newydd a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru.

Ffynhonnell y llun, Eric Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae trigolion yn honni fod cais cynllunio'r tyrbin wedi hollti ardal Llanaelhaearn.

Mae'r ymgeisydd hefyd angen ystyried yr ymatebion a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i'r cais.

Maent hefyd yn awgrymu y byddai aelodau'r pwyllgor yn elwa o ymweliad safle.

Dywedodd swyddogion y cyngor y byddai gohiriad yn rhoi mwy o amser i asesu'r ymateb i'r ymgynghori ychwanegol a gynhaliwyd oherwydd pryderon dros yr ymgynghoriad gwreiddiol.

Mae preswylwyr sy'n gwrthwynebu'r cais i adeiladu'r tyrbin yn honni bod y cynllun wedi rhannu'r gymuned.

Mae'r rhai o gefnogwyr y cynllun yn dweud y byddai'r elw o'r tyrbin yn fudd i brosiectau cymunedol.

Does dim dyddiad wedi'i bennu ar gyfer trafod y cais ymhellach.