Gohirio penderfyniad am dyrbin gwynt yng Ngwynedd

Mae aelodau pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio'r prynhawn 'ma i ohirio trafodaeth ar gais cynllunio dadleuol i godi tyrbin gwynt 67 metr yn Llanaelhaearn ger Pwllheli.

Mae swyddogion wedi argymell gwrthod y cais yn eu hadroddiad, ond gofynnodd ymgeisydd y cais i'r mater gael ei ohirio er mwyn iddynt astudio cyfarwyddebau newydd a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru.

Image copyright Eric Jones
Image caption Mae trigolion yn honni fod cais cynllunio'r tyrbin wedi hollti ardal Llanaelhaearn.

Mae'r ymgeisydd hefyd angen ystyried yr ymatebion a gyflwynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru i'r cais.

Maent hefyd yn awgrymu y byddai aelodau'r pwyllgor yn elwa o ymweliad safle.

Dywedodd swyddogion y cyngor y byddai gohiriad yn rhoi mwy o amser i asesu'r ymateb i'r ymgynghori ychwanegol a gynhaliwyd oherwydd pryderon dros yr ymgynghoriad gwreiddiol.

Mae preswylwyr sy'n gwrthwynebu'r cais i adeiladu'r tyrbin yn honni bod y cynllun wedi rhannu'r gymuned.

Mae'r rhai o gefnogwyr y cynllun yn dweud y byddai'r elw o'r tyrbin yn fudd i brosiectau cymunedol.

Does dim dyddiad wedi'i bennu ar gyfer trafod y cais ymhellach.