Prifysgol Caerdydd: Trafod dyfodol NATO

  • Cyhoeddwyd
Symbol NATO

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal trafodaeth i ystyried dyfodol NATO, gydag arbenigwyr diogelwch NATO, cynrychiolwyr NATO ac academyddion yn trafod yr her sy'n wynebu'r Gynghrair.

Ar drothwy Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd, bydd cynrychiolwyr o NATO yn cyfarfod ag academyddion ac unigolion o'r gymuned diogelwch ac amddiffyn rhyngwladol yn Ewrop a Gogledd America, i ystyried nifer o faterion sy'n effeithio ar ddiogelwch y byd.

Bydd y digwyddiad, 'NATO after the Wales Summit', yn gyfle i ail-ystyried sut y dylai NATO baratoi ar gyfer heriau mewn dyfodol ansicr gan gynnwys amddiffyn rhag trosedd cyfrifiadurol, môr-ladrad, y sefyllfa yn Rwsia a'r Crimea a chydweithrediad trawsatlantig yn dilyn y sefyllfa yn Afghanistan.

Bydd y rhai sy'n mynychu'r digwyddiad yn cael y cyfle i herio'r siaradwyr ar rai o'r materion rhyngwladol pwysicaf megis y cynnydd mewn militariaeth Islamaidd yn Nigeria, Syria ac Irac.

Uchafbwynt y digwyddiad fydd sgwrs rhwng Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, y Llysgennad Alexander Vershbow, a'r Athro Ian Hargreaves o Ysgol Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd.

'Croesawu amrywiaeth'

Yn ôl Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Colin Riordan: "Mae Uwchgynhadledd NATO yn bwynt pwysig ym mhroses gwneud penderfyniadau'r Gynghrair.

"Mae cynhadledd 'NATO after the Wales Summit' yn rhoi'r cyfle i'r brifysgol gyfrannu i'r drafodaeth ynglŷn â rôl a dylanwad NATO drwy ddefnyddio'i arbenigedd ym meysydd gwleidyddiaeth, cydberthynas y gwledydd a diogelwch morwrol.

"Bydd y gynhadledd yn rhoi platfform i safbwyntiau gwahanol sydd, ar adegau, yn gwrthgyferbynnu ac anghytuno â'i gilydd.

"Rydw i'n croesawu'r fath amrywiaeth ac rydw i'n edrych ymlaen at drafodaeth fywiog."

'Trafodaeth ddifyr a heriol'

Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones: "Uwchgynhadledd NATO yw'r digwyddiad mwyaf ble mae arweinwyr byd yn ymgynnull gyda'i gilydd i ddigwydd yn y DU ac rydw i'n falch iawn ei fod yn digwydd yng Nghymru."

"Bydd yn dod â sylw rhyngwladol sylweddol yn ei sgil a bydd yn gyfle unigryw i hyrwyddo buddiannau ein gwlad i weddill y byd.

"Mae'r Uwchgynhadledd yn gyfle pwysig i arweinwyr byd fynd i'r afael â'r materion sy'n fygythiad i'n diogelwch cenedlaethol, a drwy ddigwyddiadau eraill, fel y digwyddiad yma heddiw, gall trafodaethau sbarduno syniadau fydd yn dylanwadu ar bolisi yn y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

"Rydw i'n sicr y bydd yr ystod eang o arbenigwyr sy'n cymryd rhan yn y drafodaeth yn sicrhau ei bod yn drafodaeth ddifyr a heriol."