Darganfod corff deifiwr ger Caergybi

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi fod aelodau o'r tîm chwilio tanddwr ar y cyd a'r Bad Achub wedi darganfod corff deifiwr oedd ar goll yn y môr oddi ar Ynys Lawd, Caergybi, nos Lun.

Cafodd y corff ei ddarganfod mewn ardal a elwir yn Abrahams Bosom gan y timau chwilio.

Dywedodd yr Arolygydd Brian Kearney o Heddlu Gogledd Cymru: "Bydd yn rhaid adnabod y corff yn ffurfiol, ond credir mai'r deifiwr coll sy'n hanu o gyfandir Ewrop ydyw.

"Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i roi gwybod i deulu agosaf y dyn drwy'r llysgenhadaeth dramor."

Mae'r Crwner wedi cael gwybod.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn diolch i'r holl asiantaethau a gwirfoddolwyr sydd wedi eu cynorthwyo.