Bachgen wedi ei barlysu 'wrth geisio dianc'

  • Cyhoeddwyd
Joshua DaviesFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae bachgen â syndrom Asperger wedi ei barlysu ar ôl disgyn 50 troedfedd o bont.

Mae teulu Joshua Davies yn credu ei fod yn ceisio dianc rhag criw o bobl ifanc ym Mhontypridd pan lithrodd a thorri ei freichiau, coesau, traed a'i gefn.

Mae tri pherson - dau yn 15 oed ac un yn 16 - wedi cael eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r digwyddiad ar Awst 17 ac mae ymholiadau'r heddlu yn parhau.

Roedd Joshua, sydd newydd adael yr ysgol, i fod i ddechrau cwrs mewn peirianneg drydanol ac adeiladu yr wythnos hon.

Ond mae'n dal i fod yn yr ysbyty ac wedi cael gwybod nad yw'r cwrs yn addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Mae e yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd lle mae wedi cael tair llawdriniaeth, ac ni fydd yn gallu eistedd am chwe wythnos.

Yn ôl ei lystad Michael Morgan, 35 oed mae Joshua wedi mynd at yr heddlu am gymorth "fwy na 15 gwaith, ond nid oeddent yn ei gymryd o ddifrif.

"Rydym yn credu y gallai hyn fod wedi cael ei atal".

Dywedodd y Ditectif Arolygydd David Peart: "Gallaf gadarnhau bod Heddlu De Cymru wedi ymateb i honiadau o ymosod ar dri achlysur gwahanol rhwng Ebrill 2011 a Mehefin 2014.

"Ar bob achlysur, cynhaliwyd ymchwiliad trylwyr a chymerwyd camau priodol.

"Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y digwyddiad ar 17 Awst yn gysylltiedig."