Lansio Gwobrau Chwaraeon Cymru 2014

Cyhoeddwyd

Mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru wedi dechrau chwilio am sêr disgleiriaf y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2014.

Ar ôl llwyddiant Gwobrau Chwaraeon Cymru gafodd eu cynnal am y tro cyntaf yn 2013, mae'r ddau sefydliad wedi cadarnhau y bydden nhw yn dod at ei gilydd eto ar gyfer dathliad blynyddol mwyaf y wlad o'r gorau ym meysydd chwaraeon elite a llawr gwlad.

Fe fydd seremoni Gwobrau Chwaraeon Cymru yn cael ei chynnal nos Lun Rhagfyr 8 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd.

Ymhlith y gwobrau a fydd yn cael eu rhannu fydd Hyfforddwr y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.

Categorïau

Mae'r cyhoedd yng Nghymru'n cael cyfle i enwebu pobl ar gyfer y gwobrau ar lawr gwlad.

Mae'r enwebiadau'n agor ddydd Mawrth, Medi 2 ac yn cau ddydd Gwener, Medi 26. Dyma'r categorïau sy'n agored ar gyfer cyflwyno enwebiadau:

  • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Hyfforddwr Pobl Anabl y Flwyddyn
  • Gwobr Cyflawniad Oes (Cymunedol)

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales, Rhodri Talfan Davies: "Mae wedi bod yn flwyddyn arall o gyflawniadau mawr yn y byd chwaraeon yng Nghymru.

"Mae ein hathletwyr - yn ddynion a merched - wedi gosod y safon gartref a thramor - gan ddod i benllanw yng Ngemau'r Gymanwlad oedd yn hynod gyffrous a llwyddiannus.

"Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru yn gyfle perffaith i ni i gyd edrych yn ôl ar ddeuddeg mis arbennig iawn - a thalu teyrnged i'r rhai sydd wedi gadael eu marc."

'Hybu chwaraeon'

Ychwanegodd yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Fe brofodd ein partneriaeth ni gyda BBC Cymru ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru am y tro cyntaf y llynedd yn bopeth roedden ni wedi'i obeithio o ran hybu chwaraeon yng Nghymru a'r unigolion cwbl eithriadol sydd yn y rhan yma o'r byd.

"O gofio am y llwyddiant ar y llwyfan elite eleni - a llwyddiant Tîm Cymru yn sicr yng Ngemau'r Gymanwlad - mae'n hanfodol ein bod ni'n dal ati i ddatblygu'r gweithlu chwaraeon yng Nghymru.

"Mae'r gwobrau hyn nid yn unig yn galluogi i ni ddathlu ymrwymiad a llwyddiant ein hyfforddwyr a'n gwirfoddolwyr ar lefel elite a chymunedol, ond hefyd i arddangos y cyfleoedd sydd ar gael gennym ni mewn chwaraeon i helpu pobl i ddatblygu a thyfu.

"Y llynedd roedd yr enwebiadau yn eang ac amrywiol iawn, a phawb yn haeddu cydnabyddiaeth mewn rhyw ffordd. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed rhagor o straeon ysbrydoledig fel aelod o'r panel yma eleni."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol