Achos llys: gwaith papur heb ei gwblhau

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Caerffili
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r cyhuddiadau yn dilyn digwyddiadau honedig rhwng Mehefin a Hydref 2012

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cael rhybudd y gallai'r achos yn erbyn tri o uwch-swyddogion Cyngor Caerffili gael ei ohirio os nad yw'r gwaith papur angenrheidiol yn cael ei gwblhau cyn bo hir.

Dywedodd y Barnwr Ford QC wrth Lys y Goron Bryste y gallai'r CPS orfod talu'r "costau a wastraffwyd" o'r gwrandawiad ple a'r gwrandawiad rheoli achos, gan nad yw'r gwaith papur perthnasol ar gyfer yr achos heb ei gwblhau, eto.

Dywedodd y barnwr nad oedd yn priodoli unrhyw fai i fargyfreithiwr yr erlyniad (Mr Burgess) sy'n honni ei fod "heb esboniad".

Dywedodd y barnwr hefyd efallai y bydd y diffynyddion yn medru hawlio costau a wastraffwyd wrth ymddangos yn y llys ddydd Mawrth a dywedodd wrth y CPS - "gallai fod yn hawliad anodd i'w amddiffyn".

Os na fydd yr achos yn dechrau ym mis Ionawr, dywedodd y barnwr: "Yr wyf yn amau ​​na fyddwch yn cyflwyno achos o gwbl."

Mae Prif Weithredwr y cyngor, Anthony O'Sullivan, ei ddirprwy Nigel Barnett, a phennaeth gwasanaethau cyfreithiol yr awdurdod Daniel Perkins yn wynebu'r un cyhuddiad, sef eu bod "wedi camymddwyn yn fwriadol a heb esgus digonol drwy weithredu gyda'r bwriad o osgoi darpariaeth y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a rhwystro craffu priodol o broses cyflog uwch swyddogion".

Fe ddaw'r cyhuddiadau yn dilyn digwyddiadau honedig rhwng Mehefin 1 a Hydref 10, 2012.

Daeth y cyhuddiadau yn dilyn ymchwiliad yr heddlu i godiadau cyflog a roddwyd i uwch swyddogion Cyngor Caerffili.

Bydd y tri yn ymddangos nesaf gerbron y llys ar Hydref 3.