BBC Cymru Fyw

Barack Obama wedi cyrraedd Cymru ar gyfer uwchgynhadledd Nato

Published
image copyrightAFP
image captionHofrennydd Barack Obama, Marine One, yn cyrraedd Casnewydd ddydd Mercher

Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, wedi cyrraedd Casnewydd ar gyfer Uwchgynhadledd Nato yn y ddinas.

Cafodd Mr Obama ei gludo i ganolfan yr Awyrlu yn Sir Gaerloyw yn ei awyren bersonol, Air Force One, cyn symud i'r hofrennydd, Marine One, i orffen ei daith i Gymru.

Yn gynharach, fe gyrhaeddodd David Cameron cyn i 60 o arweinwyr eraill gyrraedd gwesty'r Celtic Manor ddydd Iau a Gwener.

Mr Obama yw'r arlywydd cyntaf i ymweld â Chymru tra'n dal i fod yn y swydd ac mae disgwyl iddo aros yng Nghasnewydd dros nos.

image captionCafodd Mr Obama ei gludo o Estonia yn ei awyren, Air Force One
image copyrightAFP
image captionBydd Mr Obama yn aros yng Nghasnewydd cyn dechrau'r gynhadledd ddydd Iau

Amddiffynnodd Mr Cameron ei sylwadau am y Gwasanaeth Iechyd, gan ddweud bod ei feirniadaeth am amseroedd aros i gleifion canser a galwadau 999 yn gyfiawn.

Dywedodd hefyd y byddai cytundeb ynglŷn â thalu am drydaneiddio'r rheilffyrdd yng Nghymru "yn fuan".

Negeseuon croeso

Mae fideo yn cynnwys negeseuon croeso sêr fel Matthew Rhys a Bryn Terfel yn cael ei ddangos i'r Arlywydd.

Syniad y Prif Weinidog Carwyn Jones a Llywodraeth Cymru oedd y cynhyrchiad a'r nod yw hyrwyddo Cymru fel lle ar gyfer buddsoddiad busnes a chyrchfan i ymwelwyr.

image copyrightWelsh Government
image captionMatthew Rhys, un o'r sêr sy'n cyflwyno neges o groeso i'r Arlywydd

Dywedodd Mr Jones: "Bydd uwchgynhadledd Nato yn gyfle unigryw i godi ymwybyddiaeth y byd am Gymru fel lle i ymweld ag e a lle i ddod â busnes.

"Er mai dim ond digwyddiad deuddydd yw'r uwchgynhadledd, rydyn ni wedi bod yn gweithio i sefydlu partneriaethau newydd i Gymru a gweithgarwch â gwerth hirdymor.

"Mae'r ymgyrch wedi canolbwyntio ar gryfderau Cymru fel gwlad fach sydd â llu o gysylltiadau masnach, a lle mae prifysgolion, diwydiant a busnes yn cydweithio'n agos."

image copyrightPA
image captionFe wnaeth HMS Duncan, un o longau'r Llynges Frenhinol, gyrraedd dociau Caerdydd ddydd Mawrth

Bore Iau mae yna gynlluniau i Mr Obama ymweld ag ysgol leol ynghyd â'r Prif Weinidog David Cameron, cyn mynychu'r uwchgynhadledd.

Mae yna rybuddion am fwy o brysurdeb ar y ffyrdd rhwng Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â maes awyr Caerdydd.

Hefyd mae nifer o longau rhyfel wedi cyrraedd Caerdydd ar gyfer yr uwchgynhadledd.

Negeseuon

image captionY plant yn cyflwyno eu negeseuon gyda'r Prif Weinidog

Yn y cyfamser, mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru wedi ymuno â'r prif weinidog Carwyn Jones yn y Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn dadorchuddio eu negeseuon personol am eu gobeithion am y dyfodol.

Negeseuon dwyieithog sydd ar y cardiau post, sy'n ateb y cwestiwn "beth hoffech chi fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn oedolion?".

Maen nhw'n cynnwys Natalie Hamlin, 10 oed, o Ysgol Pencae yng Nghaerdydd, a ddywedodd "rwy' eisiau i fy nheulu i fod yn hapus ac yn ddiogel, a phob teulu arall yn y byd" a Kian Wyn Thomas, 10 oed, o Ysgol yr Hendre, Caernarfon, a ddywedodd "pan fydda' i'n hŷn rwy'n gobeithio y bydd pawb yn cael eu trin yn gyfartal beth bynnag yw lliw eu croen".

Fe fydd eu negeseuon yn cael eu cyflwyno i arweinyddion Nato.

'Llwyfan rhyngwladol'

image copyrightGetty Images
image captionMae yna drefniadau diogelwch llym o amgylch gwesty'r Celtic Manor
image captionCerbydau arfog ar gwrs golff y gwesty

Mae swyddogion Celtic Manor wedi dweud eu bod nhw eisiau defnyddio'r achlysur ar gyfer gwerthu Cymru i weddill y byd.

Dywedodd prif swyddog y gwesty mai'r gobaith yw y bydd yr uwchgynhadledd yn "sbardun i ddenu mwy o ddigwyddiadau mawr i Gymru".

Ychwanegodd Ian Edwards: "Y peth pwysig i Gymru yw bod ar y llwyfan rhyngwladol yna.

"Nid rhywbeth am Celtic Manor yw hyn, mae ynglŷn â Chymru a dangos ein bod ni'n gallu tynnu pethau at ei gilydd a chynnal digwyddiad fel hyn."

Straeon perthnasol

  • 600 mewn protest gwrth-Nato