Barack Obama wedi cyrraedd Cymru ar gyfer uwchgynhadledd Nato

  • Cyhoeddwyd
Hofrennydd ObamaFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Hofrennydd Barack Obama, Marine One, yn cyrraedd Casnewydd ddydd Mercher

Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, wedi cyrraedd Casnewydd ar gyfer Uwchgynhadledd Nato yn y ddinas.

Cafodd Mr Obama ei gludo i ganolfan yr Awyrlu yn Sir Gaerloyw yn ei awyren bersonol, Air Force One, cyn symud i'r hofrennydd, Marine One, i orffen ei daith i Gymru.

Yn gynharach, fe gyrhaeddodd David Cameron cyn i 60 o arweinwyr eraill gyrraedd gwesty'r Celtic Manor ddydd Iau a Gwener.

Mr Obama yw'r arlywydd cyntaf i ymweld â Chymru tra'n dal i fod yn y swydd ac mae disgwyl iddo aros yng Nghasnewydd dros nos.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr Obama ei gludo o Estonia yn ei awyren, Air Force One
Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mr Obama yn aros yng Nghasnewydd cyn dechrau'r gynhadledd ddydd Iau

Amddiffynnodd Mr Cameron ei sylwadau am y Gwasanaeth Iechyd, gan ddweud bod ei feirniadaeth am amseroedd aros i gleifion canser a galwadau 999 yn gyfiawn.

Dywedodd hefyd y byddai cytundeb ynglŷn â thalu am drydaneiddio'r rheilffyrdd yng Nghymru "yn fuan".

Negeseuon croeso

Syniad y Prif Weinidog Carwyn Jones a Llywodraeth Cymru oedd y cynhyrchiad a'r nod yw hyrwyddo Cymru fel lle ar gyfer buddsoddiad busnes a chyrchfan i ymwelwyr.

Ffynhonnell y llun, Welsh Government
Disgrifiad o’r llun,
Matthew Rhys, un o'r sêr sy'n cyflwyno neges o groeso i'r Arlywydd

Dywedodd Mr Jones: "Bydd uwchgynhadledd Nato yn gyfle unigryw i godi ymwybyddiaeth y byd am Gymru fel lle i ymweld ag e a lle i ddod â busnes.

"Er mai dim ond digwyddiad deuddydd yw'r uwchgynhadledd, rydyn ni wedi bod yn gweithio i sefydlu partneriaethau newydd i Gymru a gweithgarwch â gwerth hirdymor.

"Mae'r ymgyrch wedi canolbwyntio ar gryfderau Cymru fel gwlad fach sydd â llu o gysylltiadau masnach, a lle mae prifysgolion, diwydiant a busnes yn cydweithio'n agos."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth HMS Duncan, un o longau'r Llynges Frenhinol, gyrraedd dociau Caerdydd ddydd Mawrth

Bore Iau mae yna gynlluniau i Mr Obama ymweld ag ysgol leol ynghyd â'r Prif Weinidog David Cameron, cyn mynychu'r uwchgynhadledd.

Mae yna rybuddion am fwy o brysurdeb ar y ffyrdd rhwng Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â maes awyr Caerdydd.

Hefyd mae nifer o longau rhyfel wedi cyrraedd Caerdydd ar gyfer yr uwchgynhadledd.

Negeseuon

Disgrifiad o’r llun,
Y plant yn cyflwyno eu negeseuon gyda'r Prif Weinidog

Yn y cyfamser, mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gymru wedi ymuno â'r prif weinidog Carwyn Jones yn y Senedd ym Mae Caerdydd er mwyn dadorchuddio eu negeseuon personol am eu gobeithion am y dyfodol.

Negeseuon dwyieithog sydd ar y cardiau post, sy'n ateb y cwestiwn "beth hoffech chi fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn oedolion?".

Maen nhw'n cynnwys Natalie Hamlin, 10 oed, o Ysgol Pencae yng Nghaerdydd, a ddywedodd "rwy' eisiau i fy nheulu i fod yn hapus ac yn ddiogel, a phob teulu arall yn y byd" a Kian Wyn Thomas, 10 oed, o Ysgol yr Hendre, Caernarfon, a ddywedodd "pan fydda' i'n hŷn rwy'n gobeithio y bydd pawb yn cael eu trin yn gyfartal beth bynnag yw lliw eu croen".

Fe fydd eu negeseuon yn cael eu cyflwyno i arweinyddion Nato.

'Llwyfan rhyngwladol'

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna drefniadau diogelwch llym o amgylch gwesty'r Celtic Manor
Disgrifiad o’r llun,
Cerbydau arfog ar gwrs golff y gwesty

Mae swyddogion Celtic Manor wedi dweud eu bod nhw eisiau defnyddio'r achlysur ar gyfer gwerthu Cymru i weddill y byd.

Dywedodd prif swyddog y gwesty mai'r gobaith yw y bydd yr uwchgynhadledd yn "sbardun i ddenu mwy o ddigwyddiadau mawr i Gymru".

Ychwanegodd Ian Edwards: "Y peth pwysig i Gymru yw bod ar y llwyfan rhyngwladol yna.

"Nid rhywbeth am Celtic Manor yw hyn, mae ynglŷn â Chymru a dangos ein bod ni'n gallu tynnu pethau at ei gilydd a chynnal digwyddiad fel hyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol