11 o lyfrgelloedd Powys i gau?

  • Cyhoeddwyd

Fe allai hyd at 11 o lyfrgelloedd Powys gau fel rhan o ymdrechion pellach i wneud arbedion yn y sir.

Ers rhai wythnosau mae Cyngor Powys wedi bod yn ymgynghori ar ddyfodol y gwasanaeth llyfrgelloedd gan gynnig tri opsiwn i drigolion - sy'n cynnwys cau canghennau neu gwtogi oriau.

Mae gan bobl ychydig dros bythefnos eto i ddweud eu dweud wrth y cynghorwyr cyn i benderfyniadau gael eu gwneud.

Yn 2014-15, mae Cyngor Powys, sydd â chyllideb o £242m, yn wynebu toriadau o £20m.

Cafwyd cynnydd o 4.95% yn nhreth y cyngor yno eleni.